Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Contact met de Academische Werkplaats

Heb je vragen over het werk en de producten van de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid? Stuur ons een mail.

Mail de Academische Werkplaats

Contact met Bartiméus

Heb je een vraag aan Bartiméus? Neem dan contact met ons op.

Contact met onze partners

In de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid werken Bartiméus, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ons Tweede Thuis samen met veertien andere partners. Voor contact met de betrokken partijen verwijzen we naar hun websites: