Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Kwaliteit van zorg

Met kwalitatief hoogwaardige zorg helpen we mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking met gezonde sociale relaties en veilige gehechtheid. Hierdoor neemt hun welzijn toe.

Wat biedt de Academische Werkplaats?

De onderzoeksprojecten die we in de Academische Werkplaats uitvoeren dragen bij aan kwalitatieve zorg. Daardoor neemt het welzijn van visueel en verstandelijk beperkte mensen toe.

Meerwaarde van de Academische Werkplaats is dat wetenschap, praktijk en scholing samenwerken. Projecten in de werkplaats starten doorgaans vanuit vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld van ouders, begeleiders, gedragsdeskundigen en artsen.

Projecten

In dit project staat de driehoek ‘ouder, cliënt & professional’ centraal. De drie partijen spreken samen over wensen en mogelijkheden van de zorg die een cliënt nodig heeft. Spreken mét en niet óver de cliënt versterkt de relatie en draagt bij aan het ontwikkelen van goed toepasbare zorg. De drie deelnemers doen dit onder de noemer ‘Samen de goede zorg geven’.

Aanbieders van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zetten samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en het ROC van Amsterdam zes experimentele werkplaatsen op. Hierin ontwikkelen bewoners, hun naasten en professionele hulpverleners samenwerkingsvormen waarbij ze hun kennis, vaardigheden en voorkeuren gelijkwaardig inbrengen. In het project maken de medewerkers gebruik van digitale ondersteuning.

Het project is bedoeld voor de woonzorg. De resultaten uit het onderzoek zijn beschikbaar voor andere teams en organisaties. De tips en handvatten helpen hen met een betere samenwerking in de driehoek.

Veelgestelde vragen over werken in de driehoek

Waarom heet dit project 'Werken in de driehoek'?

Werken in de driehoek is een bestaande term. Daarmee geven we aan dat de samenwerking niet alleen met de cliënt en de professional is, maar ook met de ouders of naasten. Er wordt samen gewerkt aan de beste hulp voor en rondom de cliënt.

Kunnen bijvoorbeeld pleegouders ook betrokken worden in de driehoek?

Het is zeer waardevol als pleeg- of adoptieouders die nauw betrokken zijn bij de cliënt ook onderdeel uitmaken van de samenwerking.