Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Dit zijn projecten met uiteenlopende activiteiten en resultaten:

  • Inhoudelijke kennisontwikkeling (scholing en opleiding)
  • Borging van kennis (boeken, presentaties, begeleiding en advies)
  • Innovatie (publicaties, folders, websites, games en app’s)
  • Wetenschappelijke publicaties

De projecten komen vaak binnen vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld als er op bijeenkomsten vragen worden gesteld door ouders, begeleiders, gedragsdeskundigen en artsen. Als blijkt dat zo’n vraag breder leeft, dan kan dat reden zijn voor een financieringsaanvraag om er een project van te maken. Zo is de Slimme Sok doorontwikkeld in een nieuw project. Naast de bestaande functies kan de sok daardoor ook pijn meten. Dat is begonnen met een vraag van een ouder.

Na de onderzoeksfase brengt de werkplaats de nieuwe kennis terug naar de praktijk. Om ervoor te zorgen dat de kennis, tools en methoden ook echt bruikbaar zijn, bestaan de projectteams niet alleen uit wetenschappers, ook cliënten en hun ouders of begeleiders werken eraan mee.

Lopende projecten

Slimme Sok

Dankzij huidgeleiding meet de Slimme Sok hoeveel spanning iemand met een (zeer) ernstig verstandelijke beperking ervaart. De metingen zijn zichtbaar via een app.

Jij en Ik - Serious Game

Dit computerspel stimuleert vaardigheden om te kunnen mentaliseren. Dit helpt mensen met een licht verstandelijke beperking bij het voorkomen van stress en het bevordert sociale relaties.

Hey Google, ik kan het zelf!

De Google Home assistent geeft mensen met een verstandelijke beperking meer zelfstandigheid.

Tijd en Tijdsbeleving

In deze studie onderzoeken we hoe mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking omgaan met tijd. Zij ondervinden hierbij vaak problemen. We kijken naar de beleving van tijd en naar tijdmanagement in het dagelijks leven. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor aanbevelingen voor de dagelijkse ondersteuning van mensen met een (visuele- en) verstandelijke beperking. Zodat ze beter leren omgaan met tijd.

Deelnemers onderzoek gezocht

Wij willen mensen met een (visuele en/of) verstandelijke beperking helpen om makkelijker met tijd om te gaan.

Daarom zijn we op zoek naar mensen met visuele-en-verstandelijke beperking. Ook zijn we op zoek naar mensen met een visuele beperking, maar zonder verstandelijke beperking die mee willen doen.

  1. Je vult eerst een vragenlijst in op de computer (1,5 uur)
  2. Hierna heb je een afspraak met de onderzoeker en maak je de tijd-test (1,5 uur)
  3. We vragen ook of jouw begeleider of familielid een vragenlijst wil invullen en de tijd-test wil maken

Download het document hieronder voor meer informatie.

Broedels

Met deze serious game ondersteunen we broers en zussen (6 – 9 jaar) van kinderen met een visuele en verstandelijke beperking of verstandelijke beperking.

ICT als onderdeel van de oplossing

Contact leggen en iemand begrijpen is moeilijk als je slecht kunt zien. ICT-toepassingen blijken vaak een goed hulpmiddel te zijn. Bij steeds meer onderzoeken is ICT dan ook onderdeel van de oplossing.

ICT-oplossingen die in de Academische Werkplaats zijn bedacht en ontwikkeld zijn bijvoorbeeld e-learnings, apps en serious games. Deze tools kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld een betere ouder-kindrelatie of aan een betere omgang met conflicten.