Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Stress en pijn

Mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking hebben vaker last van stress en pijn. Daarbij zijn ze niet altijd in staat om aan te geven wanneer ze pijn of stress ervaren.

Wat biedt de Academische Werkplaats?

Te veel stress en pijn is niet goed voor ieders welzijn. In de Academische Werkplaats ontwikkelen medewerkers daarom kennis en tools die bijdragen aan preventie, signaleren en terugbrengen van stress en pijn bij mensen met een visuele en verstandelijke beperking.

Projecten

EMB Pijn app

De EMB Pijn app helpt ouders en begeleiders om pijn bij mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) beter te signaleren. Ze kunnen dan eerder handelen en bijvoorbeeld pijnstillers geven of overleggen met de arts of specialist. De Pijn app is een uitbreiding van de Slimme Sok en nog in ontwikkeling.

De EMB Pijn app werkt als volgt: De slimme sok meet het vochtgehalte op voetzool en registreert het als de drager meer zweet. Dat gebeurt als de drager stress of pijn heeft. De software geeft dit signaal door aan de app, de ouder of begeleider krijgt er bericht over en kan actie ondernemen.

Jij en Ik

Een project dat zich richt op verminderen van stress is het computerspel ‘Jij en ik’. Deze serious game helpt stress voorkomen en het bevordert sociale relaties bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De speler leert om gedrag van zichzelf en anderen beter te begrijpen en verklaren.

Gedurende het spel ging ik steeds meer ontspannen.

Speler van de serious game 'Jij en Ik'

Een enthousiaste speler vertelt dat elk level begint met een filmpje om erin te komen: ‘Goede acteurs beelden de kleine verschillen tussen emoties en stress mooi uit.’ De speler merkte dat het spel werkt: ‘Het gaat natuurlijk over stress en emoties, maar gedurende het spelen merkte ik dat ik steeds meer ging ontspannen. Je herkent situaties steeds beter. Het doet dus echt iets met je. Het spel was best moeilijk maar ook leerzaam en leuk.’

Een begeleider vertelt over het effect van het spel: ’Na het spelen hadden we een goed gesprek. Over emoties en het begrijpen van jezelf. Ook ik begrijp mijn cliënt nu beter.’