Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

In de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid werken wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam, Bartiméus en Ons Tweede Thuis. Ze ontwikkelen samen met diverse partners en ervaringsdeskundigen theoretisch onderbouwde en praktijkgerichte toepassingen rond het thema ‘sociale relaties en gehechtheid’. Het doel is het bevorderen van de ontwikkeling en het welbevinden van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking.

Wetenschappelijke onderbouwing

Medewerkers in de Academische Werkplaats ontwikkelen theoretisch onderbouwde en praktijkgerichte toepassingen rond het thema ‘sociale relaties en gehechtheid’. Het doel is bevorderen van de ontwikkeling en het welbevinden van mensen met een visuele- en/of verstandelijke beperking.

Methodisch en onderbouwd werken, mét de doelgroep

Alle onderzoeken in de Academische Werkplaats gaan gepaard met een aantal noodzakelijke aspecten:

 • Betrokkenheid van de mensen om wie het gaat
 • Aandacht voor toegankelijkheid
 • Creativiteit
 • Zorgvuldigheid
 • Multidisciplinair werken

De onderzoekers werken altijd methodisch en onderbouwd. De opgedane expertise stellen ze vervolgens altijd actief beschikbaar aan anderen.

Scholing

De Academische Werkplaats integreert haar onderzoekskennis in onderwijscurricula van zowel WO-, HBO- en MBO-opleidingen. Postdoc-medewerkers, PhD’s en scientist practioners/klinisch docenten met verbinding in de praktijk zijn betrokken bij het verzorgen van onderwijs. Dit doen zij in de vorm van begeleiding van opdrachten en scripties, van stages, van werkgroepen en het verzorgen van colleges en lessen.

ICT programmatisch doorontwikkelen

ICT blijkt van waarde bij het thema ‘sociale relaties en gehechtheid’. De onderzoekers in de Academische Werkplaats willen de inzet van ICT daarom programmatisch doorontwikkelen en toepassen. Daarbij is samenwerking met derden essentieel.

Activiteiten Academische Werkplaats

Miscommunicatie

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen regelmatig te maken met miscommunicatie, wat hechtingsproblemen tot gevolg kan hebben. In de groep mensen met een visuele en ernstige verstandelijk beperking met gedragsproblemen heeft zo’n 60% problemen in de gehechtheid. Deze cijfers hebben betrekking op een specifieke en kleine groep, maar het zegt wel iets over de relevantie van het vraagstuk waar de werkplaats zich mee bezig houdt.

Een bijkomend probleem is dat mensen met een verstandelijke beperking vaak informatie missen. Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een relatief klein werkgeheugen. Daardoor kan het zijn dat ze iemands gedrag moeilijker beoordelen. Vaak trekken mensen met een verstandelijke beperking dan ook automatische en te snelle conclusies.

Als een gesprekspartner bijvoorbeeld afwezig of terughoudend reageert, kan de gedachte ‘Hij mag mij niet’ makkelijk opkomen. Terwijl die conclusie vaak helemaal niet klopt. De gesprekspartner had misschien een slechte dag, en bedoelde niets bijzonders met zijn matte reactie. De onterechte conclusie kan dan invloed hebben op de relatie met de gesprekspartner.

Als er dan ook nog eens sprake is van een visuele beperking, waardoor bijvoorbeeld een glimlach als non-verbaal gebaar gemist wordt, dient het probleem zich nog veel makkelijker aan. Dat levert veel stress op.

Stress

Die stress kan leiden tot gedragsproblemen en psychische problematiek. Uit een onderzoek uit 2007 blijkt dat 11,6% van de volwassenen met een visuele beperking die tijdens de onderzoeksperiode in een van de woonvoorzieningen van Bartiméus woonden, ook persoonlijkheidsstoornissen hadden. Andere bijkomende problemen kunnen angststoornissen, autisme en psychose zijn. Bevorderen van het psychisch welzijn van deze groep mensen is dus erg belangrijk. De onderzoeken in de Academische Werkplaats dragen daaraan bij.

Wetenschap en praktijk

In de Academische Werkplaats staan wetenschap en praktijk nauw met elkaar in verbinding. De coördinator van de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid, Paula Sterkenburg, werkt zelf in beide werelden. Ze is bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT' aan de VU. Daarnaast werkt ze als GZ-psycholoog bij Bartiméus. Hoogleraar Sterkenburg slaat samen met de onderzoekers in de Academische Werkplaats een brug tussen wetenschap en praktijk. Ze ontwikkelen er (wetenschappelijke) kennis en maken deze toepasbaar voor de dagelijkse praktijk.

Boeken en artikelen vanuit de Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats publiceert in samenwerking met andere partijen diverse boeken en artikelen.

Artikelen

 • The co-creation design process of ‘You & I’. In dit artikel leest u hoe de serious game volwassenen met een verstandelijke beperking helpt met stressregulatie en mentaliseren. Lees hier het hele artikel.
 • Robot-mediated therapy to reduce worrying in persons with visual and intellectual disabilities. The study explored the use of robot-mediated therapeutic. Lees hier het hele artikel.
 • View of relatives on quality of care. Narratives on the care for people with visual and intellectual disabilities. Lees hier het hele artikel.
 • Scale of emotional development-short Reliabilty and validity in two samples of children with an intellectual disability. Lees hier het hele artikel.
 • Integrative and Complementary Medicine - A Scoping Literature Review on Compassion-Focused Therapy for Individuals with Intellectual Disability. Bekijk de factsheet.
 • COVID-19 Vaccination Intentions amongst Healthcare Workers: A Scoping Review - MDPI. Bekijk de factsheet.
 • Factsheet Combinatie visuele en auditieve beperking en verstandelijke beperking en het effect op de emotionele ontwikkeling. Bekijk de factsheet.
 • Hey Google! Intelligent personal assistants and well-being in de context of disability during COVID-19. Bekijk het wetenschappelijk artikel en de factsheet.

Boeken