Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Zeist

De Cliëntenraad Volwassenen met een meervoudige beperking locatie Zeist (hierna: cliëntenraad VMB Zeist) bestaat uit enkele cliënten van Bartiméus die wonen op het terrein in Zeist en enkele cliëntvertegenwoordigers van bewoners van de locatie Zeist. Deze cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die verblijven op het terrein van Bartiméus Zeist in de breedste zin.

De cliëntenraad VMB Zeist werkt nauw samen met de cliëntenraad VMB Doorn en cliëntenraad VMB Driebergen. Deze drie cliëntenraden vallen onder dezelfde klantgroep: 'Volwassenen met een Meervoudige Beperking' (VMB) en trekken bij gezamenlijke thema’s met elkaar op. 

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is in de wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen (Wmcz) vastgelegd. De Cliëntenraad maakt het mogelijk dat cliënten en cliëntvertegenwoordigers mee kunnen praten binnen Bartiméus. 

Onderwerpen die in de cliëntenraad locatie Zeist besproken worden hebben betrekking op algemene zaken die de woonomgeving, de woningen en de dagbesteding betreffen. Onze raad kan daarover informatie vragen bij de leiding van de klantgroep VMB maar ook, gevraagd en ongevraagd, advies geven over allerlei onderwerpen. Er is een overlegstructuur met teamleiders, coördinerend begeleiders (CB’ers) en management, dus de lijnen zijn kort. 

Visie

Medezeggenschap van cliënten bij Bartiméus is op maat georganiseerd in cliëntenraden per klantgroep. De cliëntenraad VMB Zeist behartigt de belangen van cliënten met een visuele en een meervoudige beperking die wonen en/of werken bij Bartiméus. Wij vinden het belangrijk zo vroeg mogelijk mee te kunnen denken met en inspraak te hebben op besluiten die de organisatie neemt. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat cliënten de zorg krijgen die zij wensen en nodig hebben. 

Samen staan we sterk

De leden van de cliëntenraad Zeist, die alle belanghebbenden vertegenwoordigen, willen graag in contact komen met u als familie, mentor, vrijwilliger, medewerker of in een andere hoedanigheid en horen graag wat er leeft. Wij hopen er daarmee aan bij te kunnen dragen dat de verblijfs- en zorgomstandigheden voor de bewoners van de locatie Zeist op het gewenste niveau komen en blijven. Contact opnemen kan via email, telefonisch of gewoon op de locatie zelf.  

De onderwerpen dienen wel altijd betrekking te hebben op zaken die voor meer mensen van belang zijn. Wij kunnen ook meerdere onderwerpen of aandachtspunten bundelen en zo aankaarten bij teamleiders en directie. Helaas kunnen wij geen individuele klachten of vragen oplossen. Natuurlijk kunnen wij wel de weg wijzen. 

Maak gebruik van deze manier van medezeggenschap om zo Bartiméus een nog mooiere plek te maken voor onze dierbaren om te wonen en te werken 

Raadsleden

Voorzitter: Hennie Dorrestijn (moeder van Mo Jansen)
Leden: 

  • Jeremy Backus  
  • Netteke Bonsel (moeder van Sunna) 
  • Linda en Louck Jansen (ouders van Amber Jansen) 
  • Ambtelijk secretaris: Bineke Glas

Contact

Heb je vragen, ideeën of andere suggesties, neem dan contact op met Bineke Glas, ondersteuner

Documenten