Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Cliëntenraad zoekt leden voor senioren van het Henriëtte van Heemstra Huis

Aantal uren
uur
locatie
Ermelo

Nieuwe leden gezocht voor de cliëntenraad senioren van het Henriëtte van Heemstra Huis

Bij Bartiméus vinden we het belangrijk dat cliënten zo vroeg mogelijk kunnen meedenken over het geplande beleid binnen hun woon- en leefomgeving. Samen kunnen we namelijk zorgen dat cliënten de zorg krijgen die ze willen en nodig hebben in een omgeving die bij hen past. De dialoog tussen Bartiméus, cliënten en vertegenwoordigers van cliënten vindt plaats in verschillende medezeggenschapsraden.

Begeleider en bewoonster op bankje

Medezeggenschapsraad:

In 2020 is de structuur van de medezeggenschap binnen Bartiméus gewijzigd, met als resultaat een cliëntenraad voor elke klantgroep. Dit met als doel de stem van de cliënt nog beter te laten doorklinken bij het bepalen van beleid ten gunste van de huidige en de toekomstige cliënt. In het Henriëtte van Heemstraat Huis is een bewonersraad opgericht waar leden kunnen meepraten over zaken die hen direct aangaan. Momenteel zijn er vijf leden die elke maand met de klantgroepmanager vergaderen om zo te kunnen aangeven wat er binnen Bartiméus en het Henriëtte van Heemstra Huis speelt. Om door te groeien naar een volwaardige cliëntenraad zoekt de bewonersraad nu twee verwanten die de raad als voorzitter en vice voorzitter kunnen ondersteunen en de medezeggenschap binnen het Henriëtte van Heemstra Huis kunnen helpen vormgeven.

De bewonersraad en Bartiméus zijn dus op zoek naar verwanten die een familielid binnen het Henriëtte van Heemstra Huis hebben en bereid zijn om de cliëntenraadsvergaderingen bij te wonen om zo de medezeggenschap te verstevigen en beter vorm te geven.

Wij zijn Bartiméus

Wij zijn Bartiméus. Met ruim 1.900 medewerkers en zo'n 850 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij kunnen terecht bij ons expertisecentrum, in onze scholen en woonvoorzieningen, en bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld op het gebied van werk. Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus 100% leven en werken.

Wat bieden wij?

Wij bieden interessante en afwisselende functies binnen de cliëntenraad senioren verblijf van Bartiméus. Er is sprake van een vastgestelde vacatievergoeding. Daarnaast worden reiskosten op basis van een vergoeding per kilometer verrekend.

Inlichtingen over deze vacatures zijn verkrijgbaar bij José Boog; Ambtelijk secretaris cliëntenraden Ermelo. 06-43873656 of clientenraadseniorenermelo@bartiméus.nl

Verhalen van Bartiméus

Hoe is het om bij Bartiméus te werken? Wat vinden medewerkers van Bartiméus belangrijk in hun werk en waar worden zij blij van? Lees en bekijk de verhalen van medewerkers over hun ervaringen.

Bekijk de Bartiméus verhalen