Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Logeren bij Bartiméus

Dag en nacht zorgen voor een kind met een visuele of een andere fysieke of verstandelijke beperking is niet niks. Het kan dan ook welkom zijn als iemand de zorgen voor je kind even overneemt. Met ons Logeerhuis bieden we die mogelijkheid voor kinderen en jongvolwassenen vanaf twee jaar. 

Het Logeerhuis staat op ons terrein in Zeist. Hier is je kind het hele jaar welkom. Voor een dag, doordeweeks en in vakanties. Onze professionele begeleiders zorgen voor een gezellige logeerpartij, met activiteiten die zijn afgestemd op de leeftijd, wensen en mogelijkheden van je kind.  

Je kind maakt in het Logeerhuis kennis met andere logees. Samen kunnen ze van alles ondernemen. Zo gaan de begeleiders met liefhebbers het bos in, je kind kan spelletjes doen, knutselen of meehelpen met koken. Wil je kind even alleen zijn? Of niets doen? Dan kan dat ook. We hebben bijvoorbeeld een waterbed waar je kind heerlijk kan ontspannen. De gewone, dagelijkse dingen zoals tafeldekken of tv kijken doen we tijdens het logeeruitje samen.  

entree logeerhuis
schommelen met begeleider

Voor het eerst logeren

Als je kind voor het eerst gaat logeren, dan is dat een hele stap. Kom daarom gerust eerst een kijkje nemen met je kind. En als je kind bij ons logeert, kun je elkaar altijd bellen. Tenslotte kun je na afloop de rapportage van je kind inzien. 

Jacquelines dochter Julia komt sinds haar vierde af en toe logeren: ‘Het is best wel eens moeilijk om haar achter te laten. Vooral in het begin had ik het idee dat ik de tijd die ze in het Logeerhuis was, nuttig moest besteden. Maar nu weet ik dat het soms ook heerlijk is om gewoon uit te rusten. Het is fijn om te weten dat ze in het Logeerhuis in goede handen is. Julia heeft het erg naar haar zin, want er is veel aandacht voor haar. Julia is heel erg gezellig, maar ze vraagt veel aandacht. Het is heerlijk dat anderen de zorg even overnemen.’ 

Het is fijn om te weten dat ze in het Logeerhuis in goede handen is

Wie zorgen er voor je kind?

Als je kind bij ons logeert, staat er een team van zorgprofessionals klaar. Zij houden zich zoveel mogelijk aan de lopende begeleidingsafspraken van je kind. Ook proberen ze om maximaal aan te sluiten bij de gewoontes thuis. Voor het logeren bespreken we wat je kind nodig heeft om zich veilig en vertrouwd te voelen.  

Handig om te weten

  • Logeren gebeurt altijd op afspraak.
  • In de weekenden en tijdens vakanties nemen we je kind de hele dag onder onze hoede. Tijdens midweken gaat je kind net als thuis overdag naar school of dagbesteding.
  • Het Logeerhuis is toegankelijk voor rolstoelers, voor hen hebben we bijvoorbeeld een aangepaste badkamer.
  • De tuin rondom het Logeerhuis is afgesloten. Je kind kan er veilig spelen.
  • Je kind kan gebruik maken van alle faciliteiten op ons terrein, zoals de gymzaal, de snoezelruimte of het voetbalveld.

Kosten

Valt de zorg voor je kind onder de Wet langdurig zorg (Wlz)? Dan wordt de logeeropvang hieruit betaald. Als de zorg voor je kind niet onder de Wlz valt, dan kun je kijken naar mogelijkheden vanuit de Jeugdwet, zoals logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorger. Voor Jeugdhulp verwijzen we je naar de gemeente waar jullie wonen. 

Vragen over het Logeerhuis?

Heb je vragen? Of wil je een kijk- of logeerafspraak maken? Neem dan contact met ons op.