Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Het werkplezier van Jan Naaktgeboren

Lid Raad van Bestuur

Jan Naaktgeboren is lid van Raad van Bestuur. Zijn werkdag is volgens hem pas geslaagd als hij een bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling van Bartiméus om meer van betekenis te zijn voor mensen die blind of slechtziend zijn.

Foto van Jan Naaktgeboren

Het werkplezier van Jan

Jan, wat is jouw rol en wat houdt jouw werk precies in?

‘Bartiméus heeft een raad van bestuur die uit twee leden bestaat. Zelf ben ik lid van de raad van bestuur. Op dit moment is er een vacature voor de voorzitter van de raad van bestuur (RvB).’  

‘De RvB bepaalt het algehele beleid van Bartiméus. Daarbij gaat het om de koers en de grote lijnen. Hierbij is het belangrijk om te luisteren naar wat er binnen Bartiméus speelt en wat de ontwikkelingen in de zorgsector en in de maatschappij zijn. De RvB vertegenwoordigt Bartiméus bij gemeenten, ministeries, de PO-Raad (sectororganisatie voor primair onderwijs), in de media en richting andere belanghebbenden.’

‘Ik vind het heel belangrijk dat je als RvB elke dag in gesprek bent met medewerkers en leidinggevenden over het goed invullen van de dienstverlening aan de cliënten die kiezen voor Bartiméus en die aan Bartiméus zijn toevertrouwd.’

Waar word je blij van in je werk?

‘Ik word blij van de betrokkenheid en het enthousiasme van collega’s. Ik ontmoet elke week collega’s die trots zijn op wat zij doen binnen Bartiméus en daar krijg ik zelf ook energie van. Het zijn collega’s op alle plekken in de organisatie, zoals de ondersteunende diensten, collega’s die ambulante ondersteuning bieden, collega’s uit het onderwijs en collega’s werkzaam in de dagbesteding en de woningen. En niet te vergeten de honderden enthousiaste vrijwilligers die leuke en nuttige activiteiten met en voor de bewoners doen.’ 

Wat maakt jouw werk plezierig?

‘Plezier is een mooi woord. Ik vind het belangrijk dat we binnen Bartiméus ook plezier hebben in wat we mogen doen voor mensen die slechtziend of blind zijn. Mijn plezier wordt bepaald door het samenwerken met collega’s en door het verschil dat we kunnen maken in het leven voor onze doelgroep.’ 

Wanneer is je werkdag geslaagd?

‘Mijn werkdag is geslaagd als ik een bijdrage heb geleverd aan de doelstelling van Bartiméus om meer van betekenis te zijn voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dit gericht op collega’s en op cliënten.’ 

‘Het kunnen heel verschillende bijdragen zijn, zoals een overleg met de ondernemingsraad, afstemming met collega-organisatie Visio, contact met lokale ondernemers in Zeist of met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En ook een bezoek aan een bewoner die 100 jaar wordt of een collega die 40 jaar in dienst is.’ 

Kun je een mooie anekdote delen of vertellen waar je trots op bent?

‘Met enige regelmaat word ik aangesproken door bewoners. Ik krijg dan vragen als: ‘Wie ben jij?’, ‘Wat ga je doen vandaag?’ of ‘Ben jij Jan Naaktgeboren?’ Ik geniet van deze contactmomenten en besef dan opnieuw hoe waardevol het is om een bijdrage te leveren binnen Bartiméus.’

‘Als tweede wil ik graag de casusteams noemen die er in de coronaperiode geweest zijn. Het casusteam heeft laten zien wat werken in een team is. Samen de schouders eronder zetten vanuit de verschillende rollen of functies. Teamleider, gedragsdeskundige, collega’s van beleid & kwaliteit, communicatie, manager, raad van bestuur, arts verstandelijk gehandicapten en ook nog andere collega’s. Ik ben enorm trots op de wijze waarop de bewoners steeds centraal zijn blijven staan en er steeds gezocht is naar de beste oplossing voor hen.’ 

Als je onbeperkt de tijd had, wat zou je dan binnen je functie doen?

‘Ik geniet enorm van contact met collega’s. Ik zou met onbeperkte tijd meer bij collega’s langsgaan. Gewoon er zijn, luisteren naar wat er speelt en waar de collega’s energie van krijgen. Het afgelopen jaar is dit vanwege corona niet goed mogelijk geweest.’ 

Als jij het voor het zeggen had Jan, wat zou je dan doen?

'Dan zou ik ervoor zorgen dat alle vacatures vervuld zijn. Ik zie hoe belangrijk het is dat medewerkers een relatie opbouwen met onze cliënten: bewoners, leerlingen en ook in de ambulante setting. Daarnaast weet ik hoe belangrijk het is om als collega’s op elkaar te kunnen bouwen. En als laatste betekent het hebben van vacatures dat we niet anders kunnen dan inhuren wat een hogere rekening met zich meebrengt.’

‘Daarnaast zie ik uit naar de situatie dat er geen besmettingen meer zijn met het coronavirus en dat er meer ruimte komt om elkaar te ontmoeten. De afgelopen tijd hebben we met elkaar ervaren hoe heftig het is voor ons allemaal.’  

Lees verder over Bartiméus

Meer werkplezier

 • Het werkplezier van Nienke

  Nienke is verantwoordelijk voor alle verschillende projecten op het gebied van eHealth binnen Bartiméus. Met eHealth bedoelen we het verlenen van digitale zorg. "Google Home wordt tegenwoordig ook gebruikt om zorg te verlenen."

  Lees meer Het werkplezier van Nienke
  Ervaringsverhaal
 • Het werkplezier van Aart

  In de rubriek 'Werkplezier van' vragen we medewerkers naar de inhoud van hun werk en waardoor het komt dat ze het werk met zoveel plezier doen. Heel simpel. De medewerker beantwoordt vragen en wij delen de antwoorden met jou.

  Lees meer Het werkplezier van Aart
  Ervaringsverhaal
 • Het werkplezier van Yeshe

  In de rubriek 'Werkplezier van' vragen we medewerkers naar de inhoud van hun werk en waardoor het komt dat ze het werk met zoveel plezier doen. Heel simpel. De medewerker beantwoordt vragen en wij delen de antwoorden met jou.

  Lees meer Het werkplezier van Yeshe
  Ervaringsverhaal
Alle verhalen van Bartiméus