Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Bartiméus locaties voor leren/werken en stages

Bartiméus in Doorn

In Doorn wonen ongeveer 350 volwassen bewoners verdeeld over 54 verschillende woningen. Alle bewoners hebben in meer of mindere mate een visuele beperking én zijn licht tot ernstig verstandelijk beperkt. Denk daarbij aan: Doofblindheid, zeer ernstig meervoudige beperkingen, moeilijk leesbaar gedrag, cliënten met een progressieve stofwisselingsziekte en ouder wordende bewoners. In (half-) vrijstaande woningen vinden gemiddeld 8 bewoners met elkaar een thuis.  Vanuit de visie wil Bartiméus dat iedereen zo 'gewoon mogelijk' woont, net als thuis.  Alle woningen zijn aangepast en voorzien van hulpmiddelen voor oriëntatie en communicatie van de individuele cliënt. We werken met voelbare ‘ruimteherkenners’ zodat de bewoners de functie van een ruimte kunnen herkennen in de woning.  Als begeleider heb je veel aandacht voor communicatie op maat van de bewoner. We hebben iedere dag een herkenbaar dagprogramma omdat dit voor onze bewoners voorspelbaarheid geeft.   

Bewoner en begeleider op bankje in Doorn

Dagbesteding in Doorn, Driebergen en Langbroek

Als begeleider zoek je samen met de cliënt naar een zinvolle dagbesteding met voldoende balans tussen uitdaging en voorspelbaarheid, rust en activiteit. Rondom Doorn heeft Bartiméus verschillende werkplaatsen met een heel divers aanbod. Van een prachtige zorgboerderij in Langbroek, een moestuin in Doorn tot een houtbewerkingsplaats in Boschwijk en heel veel andere opties. Wil je meer weten over al deze bijzondere plekken neem dan vooral een kijkje op de pagina Dagbestedingslocaties 

 

 

Houtbewerking in Boschwijk

Bartiméus in Ermelo

Aan de rand van Ermelo heeft Bartiméus in het groenrijke 'Parc Viventra' verschillende woonvormen: zorgappartementen, kleinschalig wonen en een verzorgingshuis.   In het park wonen mensen met én zonder visuele beperking samen in één woonwijk. 

Verzorgingshuis Henriëtte van Heemstra Huis

Het Henriëtte van Heemstra Huis ligt aan de rand van Parc Viventra en is een verzorgingshuis voor senioren vanaf 65 jaar met een visuele beperking.  Daarnaast is er in het Henriëtte van Heemstra Huis de mogelijkheid om gebruik te maken van de kortdurende opnamekamer, wanneer iemand bijvoorbeeld na een operatie tijdelijk niet naar huis kan, omdat hij veel zorg en ondersteuning nodig heeft. 

Bewoner en begeleider in Henriette van Heemstra Huis

Begeleid wonen in Ermelo

Zorgappartementen DATURA en LANTANA en de Wittenborgh

Op Parc Viventra staan 48 zorgappartementen. Hier wonen volwassenen met een visuele beperking in een geïntegreerde woonwijk tussen mensen zonder beperking.  Samen zoeken we naar een zo optimaal mogelijke mate van zelfredzaamheid en regievoering.

In de Wittenborgh wonen jongeren. Zij willen meer vaardigheden leren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Samen met de bewoners gaan we op zoek naar passende begeleiding bij ieder zijn persoonlijke doelen, zoals het zelfstandig kunnen koken, wassen en andere huishoudelijke activiteiten of het vergroten van sociale vaardigheden. 

Begeleider en bewoner aan de koffie

Bartiméus in Zeist

De 90 bewoners in Zeist wonen verdeeld over 13 woningen. Het gaat dan met name om kinderen, jongeren en jongvolwassen van vier tot dertig jaar. Bewoners gaan naar school, maken gebruiken van dagbesteding en kunnen meedoen met diverse leuke activiteiten. 

Bij de bewoners is er naast een visuele beperking vaak ook sprake van bijkomende beperkingen zoals een lichte tot matige verstandelijke beperking, psychosociale problematiek en/of lichamelijke beperkingen. Vooral in deze leeftijdsfase is de ontwikkeling naar een zo zelfstandig mogelijk leven belangrijk. We begeleiden bewoners bij alle aspecten van het leven, zoals vriendschappen, relaties, het hebben van werk, dagbesteding of scholing. Daarnaast ondersteunen we de bewoners in het leren compenseren van hun beperkingen. 

bewoner en begeleider in Zeist