Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Arbeidsvoorwaarden

Algemene uitleg

Zodra je in dienst komt, heb je te maken met de cao. Welke dit is, heb je al gezien in de vacaturetekst en wordt bij je arbeidsvoorwaardengesprek bevestigd. Per cao zijn er overeenkomsten en verschillen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vormt de basis van jouw arbeidsvoorwaarden. In de cao staan de algemene rechten en plichten van de medewerkers en werkgever. Je vindt hierin afspraken over zaken als werktijden, arbeidsduur, eventuele onregelmatige diensten, salaris, verlofmogelijkheden en vakantie.

Afhankelijk van waar je binnen Bartiméus werkt is de cao Gehandicaptenzorg (GHZ), cao Primair Onderwijs (PO) of cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (VVT) van toepassing.

Naast een cao zijn er ook arbeidsvoorwaarden die voor iedereen binnen Bartiméus gelden, onafhankelijk welke cao van toepassing is bijvoorbeeld voorwaarden betreffende opleiding & ontwikkeling en kinderopvang.

De actuele cao’s zijn hieronder te vinden. Voor de cao’s GHZ en cao VVT geldt dat de tekst ook als app verkrijgbaar is, deze kun je downloaden in App of Play store.

GHZ: Gehandicaptenzorg

VVT: Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg

PO: Primair Onderwijs