Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Over Bartiméus

*Update: inmiddels zijn we al met 1.900 medwerkers!

In 1919 kwamen de eerste zeven leerlingen naar de christelijke blindenschool Bartiméus in Zeist. Nu, 100 jaar later, zetten we ons in voor meer dan 10.000 mensen met een visuele beperking, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Met ruim 1800 collega’s en 850 vrijwilligers zetten we daar dagelijks onze schouders onder vanuit onze kernwaarden: mensgericht, deskundig, ondernemend en vooruitstrevend. 

Wij stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet. 

We doen veel aan onderzoek, diagnostiek en behandeling. We begeleiden en adviseren door het hele land. We hebben eigen scholen, woonvoorzieningen en vormen van dagbesteding. 

We vinden het belangrijk om alle kennis en ervaring die we in huis hebben te delen met anderen. Familieleden, professionals in de zorg of in het onderwijs en overheden en bedrijven. 

Dat doen we omdat we geloven in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en ook mensen die slechtziend of blind zijn zich voluit kunnen ontplooien. Want uiteindelijk gaat het niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus. 100% leven. 

Onze identiteit

Bartiméus weet zich verbonden met christelijke levenswaarden zoals barmhartigheid,dankbaarheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn / haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn / haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie maken wij ons in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen. Wil je hier meer over lezen en over de manier waarop wij dit vertalen naar ons dagelijks werk.

Lees meer over onze identiteit op bartimeus.nl

Missie en visie 

Wij willen er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is onze missie. We zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfases. En iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet.  

In onze visie is ieder mens uniek. Wij zien de mens in zijn geheel, met zijn eigenheid en unieke kijk op de wereld. 

Lees meer over de missie en visie van Bartiméus op de webite van Bartiméus.

Ons kompas

We werken aan het realiseren van onze ambitie vanuit onze waarden mensgericht, deskundig, ondernemend en vooruitstrevend. Deze waarden typeren ons. Ze beschrijven wie we zijn, wat ons bindt en hoe we met elkaar omgaan. Als een kompas geven zij ons richting bij de invulling van ons dagelijkse werk. 

Mensgericht

Wij zetten ons in om anderen zichzelf te laten zijn

Bij alles wat wij doen stellen wij de mens centraal. Wij werken op basis van gelijkwaardigheid en luisteren naar ieders behoeften, zodat iedereen zich veilig voelt en zo optimaal mogelijk mee kan doen. Wij stimuleren elkaar om vanuit eigen kracht en talenten te leven en te werken, met respect voor elkaars grenzen. Zo zijn we van betekenis voor de ander.

Icoon hart met woord mensgericht

Deskundig

Wij zetten onze kennis en talenten actief in

Wij zijn kundig op ons eigen vakgebied en passen onze kennis en ervaring professioneel toe. Wij erkennen de deskundigheid van onszelf en die van de ander. Wij versterken elkaar door multidisciplinair samen te werken en ieders ontwikkeling te stimuleren. Wij blijven nieuwsgierig en ontwikkelen unieke expertise. Wij zetten onze expertise intern en extern actief in. Zo maken we met kennis het verschil. 

icoon van een ster met daarin deskundig

Vooruitstrevend

Wij zijn altijd een stap voor

Wij werken toekomstgericht samen aan innovatieve oplossingen. Dit doen wij in een samenleving die geen moment stil staat. Wij zoeken continu naar een beter antwoord. Wij ontwikkelen, proberen en vernieuwen. Wij investeren in innovatie en onderzoek om te zorgen dat mensen met een visuele beperking kunnen rekenen op de laatste inzichten, technologische oplossingen en kennis. Wij slaan nieuwe wegen in en blijven continu nieuwsgierig. Zo zijn we altijd een stap voor.

 

icoon van een lamp met woord vooruitstrevend

Ondernemend

We pakken het op en maken het waar.

Wij werken met lef aan onze ambities. Wij zien en creëren kansen, verzilveren deze en zorgen zo voor de juiste zorg op de juiste manier op het juiste moment. Wij tonen leiderschap en eigenaarschap, doen wat wij beloven en zijn gericht op resultaten. Wij blijven naar buiten kijken en dragen zorg voor onze omgeving en het milieu. Wij investeren in een sterkere Nederlandse samenleving door deze toegankelijker te maken voor alle mensen met een visuele beperking. Zo pakken we het op en maken het waar.

icoon driehoek met woord ondernemend