Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Cao PO: Primair Onderwijs

Cao Primair Onderwijs

Klik hier voor de cao Primair Onderwijs.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De reiskostenvergoeding voor woon-werk wordt standaard berekend en bij jouw maandelijkse salarisbetaling uitbetaald. De reiskostenvergoeding is gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer en de kosten voortvloeiend uit het gebruik van brug, tunnel of veer, tot een maximum per maand. Er is sprake van een  eigen bijdrage die in mindering wordt gebracht op de vergoeding. Dit geldt ook als je met eigen vervoer van je huisadres naar je werklocatie reist en weer terug. De afstand tussen de woning en waar gewerkt  wordt, is uitgedrukt in kilometers enkele reis en wordt bepaald door op basis van de kortste route conform de ANWB-routeplanner.

Voor de medewerkers werkzaam op een vaste werklocatie geldt veelal het volgende: de plaats waar je werkt, wordt ‘standplaats’ genoemd en tussen woonplaats en standplaats vindt de berekening van reiskosten plaats.

Geen vaste standplaats?

Medewerkers die op basis van hun functie dagelijks werkzaam zijn op verschillende werklocaties en/of bij cliënten, ontvangen conform de regeling geen woon-werk kilometervergoeding, maar een aangepaste reiskostenvergoeding. Als dit op jou van toepassing is, dan wordt je hier nader over geïnformeerd, tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Arbeidsduur en verlof

Het aantal uren dat je per week werkt is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst. In de cao PO is voltijds maximaal 40 uur.

Iedere medewerker heeft recht op 428 uur vakantieverlof per jaar,  inclusief de algemeen erkende feestdagen. Het verlof bestaat uit wettelijk vakantieverlof van vier maal de wekelijkse arbeidsduur. De resterende uren zijn bovenwettelijk vakantieverlof. Je bouwt per maand een/twaalfde van de wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren op.

Binnen cao PO is er sprake van extra verlofmogelijkheden voor starters voor het verlichten van de werkdruk, en voor oudere medewerkers om in te zetten voor duurzame inzetbaarheid.

Pensioen

Bij jouw aanstelling word je door ons bij het pensioenfonds ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs (ABP) aangemeld. Je ontvangt dan van het pensioenfonds alle informatie aangaande de pensioenregeling. Werkgever en werknemer betalen elk een deel van de pensioenpremie. De verdeling van het werkgevers- en werknemersdeel is vastgelegd. Op je salarisspecificatie zie je de pensioenpremie die jij betaalt. Ieder jaar ontvang je van jouw pensioenfonds een jaaroverzicht. Op dit overzicht zie je wat je aan pensioenrechten hebt opgebouwd en wat je in de toekomst nog zou kunnen opbouwen.

Het ABP biedt een online game ‘De reis van je leven’ aan om op een leuke en laagdrempelige manier de pensioenkennis door te nemen. Op deze wijze kun je ontdekken hoe je zelf jouw pensioen zo goed mogelijk kunt regelen voor later.

Het ABP

Op de site van het ABP vind je alle informatie over jouw pensioen. Ook hebben ze een handige pensioenchecklist gemaakt.

Pensioenbreuk

Nu je in dienst bent gekomen bij Bartiméus kan het zijn dat je naar een andere pensioenverzekeraar overstapt omdat je van baan bent veranderd en voor het eerst werkzaam bent binnen de sector onderwijs. Bij verandering van baan kan je het opgebouwde pensioen meenemen naar een andere pensioenverzekeraar. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. Dit gebeurt niet automatisch, maar dit moet je zelf aanvragen. Je ontvangt dan een offerte voor eventuele waardeoverdracht en kunt dan besluiten of je jouw pensioen wilt meenemen naar jouw nieuwe pensioenverzekeraar.

Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van je huidige en vorige pensioenuitvoerder voldoende is.

Voor alles rondom je pensioen vanuit dit cao

Meer informatie over Pensioenfonds ABP vind je op hun website.

Klik voor meer informatie waardeoverdracht ABP hier.

Opleiding en ontwikkeling

Wij verwachten van iedere medewerker dat hij zich blijft ontwikkelen, niet alleen in zijn vakgebied maar ook persoonlijk. Daar sta je niet alleen voor; zo is er de Bartiméus Academie die de cursussen en bijscholingen verzorgt. We werken met een Leer Management Systeem waar je een breed scholingsaanbod vindt. In overleg met je leidinggevende zijn er ook mogelijkheden om buiten Bartiméus opleidingen te volgen.   

Kinderopvang

Op het terrein van Bartiméus in Doorn is een kinderdagverblijf van BLOS kinderopvang gevestigd, naast de Bosschool (nabij ingang Oude Arnhemsebovenweg). Medewerkers met kinderen tussen 0 en 4 jaar kunnen hier gebruik van maken. Kijk voor meer informatie op de website.

Het ABP

Op de site van het ABP vind je alle informatie over jouw pensioen. Ook hebben ze een handige pensioenchecklist gemaakt.