Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Cao GHZ: Gehandicaptenzorg

GHZ: Gehandicaptenzorg

Klik hier voor de cao gehandicaptenzorg 2021-2024.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De reiskostenvergoeding voor woon-werk wordt standaard berekend en bij jouw maandelijkse salarisbetaling uitbetaald. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van het aantal dagen dat je naar de standplaats reist conform het arbeidscontract. De afstand tussen de woning en waar gewerkt  wordt, is uitgedrukt in kilometers enkele reis en wordt bepaald door op basis van de kortste route conform de ANWB-routeplanner. Voor de medewerkers werkzaam op een vaste werklocatie geldt veelal het volgende: de plaats waar je werkt, wordt ‘standplaats’ genoemd en tussen woonplaats en standplaats vindt de berekening van reiskosten plaats.

Geen vaste standplaats?

Medewerkers die op basis van hun functie dagelijks werkzaam zijn op verschillende werklocaties en/of bij cliënten, ontvangen conform de regeling geen woon-werk kilometervergoeding, maar een aangepaste reiskostenvergoeding. Als dit op jou van toepassing is, dan wordt je hier nader over geïnformeerd, tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.

Meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden

Bartiméus heeft een aantal regelingen waarbij je als medewerker extra arbeidsvoorwaarden kan kiezen in ruil voor bruto salaris. Denk hierbij aan extra vergoeding voor woon-werkverkeer, de aanschaf van een fiets, laptop, vergoeding van een internetabonnement of vergoeding van lidmaatschappen. De bruto kosten worden dan netto verrekend, waardoor je er per saldo meer aan overhoud.

Arbeidsduur en verlof

Het aantal uren dat je per week gemiddeld werkt is vastgelegd in je arbeidsovereenkomst. In de cao GHZ is voltijds maximaal 36 uur. Met jouw leidinggevende bespreek je hoe je de uren over de werkweek verdeelt.  

Als medewerker heb je recht op betaalde vakantie. In de cao is de hoogte van de vakantierechten opgenomen. Naast de wettelijke vakantie-uren is extra verlof opgenomen. Dit heet in cao GHZ Persoonlijke Budget Levensfase (PBL). Dit verlof is bedoeld om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om werk en vrije tijd in verschillende fases van je loopbaan beter  op elkaar af te stemmen. Deze uren kunnen gespaard worden, gedurende 5 jaar.

Pensioen

Bij jouw aanstelling word je door ons bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) aangemeld. Je ontvangt dan van het pensioenfonds alle informatie aangaande de pensioenregeling. Werkgever en werknemer betalen elk een deel van de pensioenpremie. De verdeling van het werkgevers- en werknemersdeel is vastgelegd. Op je salarisspecificatie zie je de pensioenpremie die jij betaalt. Ieder jaar ontvang je van jouw pensioenfonds een jaaroverzicht. Op dit overzicht zie je wat je aan pensioenrechten hebt opgebouwd en wat je in de toekomst nog zou kunnen opbouwen.​
Meer informatie over Pensioenfonds Zorg en Welzijn vind je op hun website.

Je kunt gratis lid worden van PGGM&CO. Deze ledenclub  is er voor bijna 800.000 mensen de in de sector zorg en welzijn werk(t)en. Samen met jou gaat PGGM&CO voor plezier in je werk, balans in je leven en een prettige oude dag.  Als lid van PGGM&CO profiteer je van interessante kortingen en leuke extra’s. Van een gezellig dagje ontspanning en inspirerende workshops tot voordeel op hypotheekadvies.
Kijk voor meer informatie op PGG&CO.

Pensioenbreuk

Nu je in dienst bent gekomen bij Bartiméus kan het zijn dat je naar een andere pensioenverzekeraar overstapt omdat je van baan bent veranderd en voor het eerst werkzaam bent binnen de sector zorg en welzijn of onderwijs. Bij verandering van baan kan je het opgebouwde pensioen meenemen naar een andere pensioenverzekeraar. Dit wordt waardeoverdracht genoemd. Dit gebeurt niet automatisch, maar dit moet je zelf aanvragen. Je ontvangt dan een offerte voor eventuele waardeoverdracht en kunt dan besluiten of je jouw pensioen wilt meenemen naar jouw nieuwe pensioenverzekeraar. Een voorwaarde voor waardeoverdracht is dat de financiële situatie van je huidige en vorige pensioenuitvoerder voldoende is.

Klik voor meer waardeoverdracht voor PfZW hier.