Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zoeken

Het werkplezier van Ursula Cornelisse

HR adviseur in Zeist

"Stel vragen, wees nieuwsgierig, zorg dat je gezien wordt door je collega’s en je leidinggevende. Dan leer je Bartiméus sneller kennen en kan dit het werkplezier een boost geven." Dit is Ursula, HR adviseur. En zij vertelt graag over haar werkplezier.

Foto van HR adviseur Ursula Cornelisse

Het werkplezier van Ursula

Ursula, wat is jouw rol en wat houdt jouw werk precies in?

‘HR gaat over mensen; relaties tussen mensen die soms niet altijd vlekkeloos verlopen. Over wet- en regelgeving en vooral ook over het gebruiken van je boerenverstand om een veilige, stabiele en prettige omgeving te scheppen waarin wordt samengewerkt. Oog houden voor de belangen van de werkgever en de werknemer. Hoe kan de organisatie zo optimaal mogelijk worden ingericht, zodat we met elkaar het hoogst haalbare resultaat behalen.’

‘Voornamelijk ben ik in gesprek met leidinggevenden en medewerkers en ik ben gesprekspartner in situaties waar advies wordt gevraagd. Werkrelaties verbeteren of bespreekbaar maken. Datgene doen wat in het vermogen ligt van de werkgever om medewerkers te ondersteunen, te laten groeien of zelfredzaam te laten zijn of worden.’

Waar word je blij van in je werk?

‘Mooie gesprekken en ontmoetingen waardoor ik nieuwe energie voel en zin krijg door te zetten. Zeker op het moment dat een ingeslagen weg niet succesvol lijkt te zijn. Ik ben nieuwsgierig van aard en probeer altijd te kijken naar het goede in de mens. Een spreekwoordelijke “botsing tussen mensen” te kunnen ombuigen in een constructieve samenwerking.’

Wat maakt jouw werk plezierig?

‘De samenwerking met collega’s binnen en buiten het team die zorgt voor nieuwe inzichten en ideeën. Werken aan een gezamenlijk doel en kijken waar je iets kunt betekenen voor iemand.’

Wanneer is je werkdag geslaagd?
 
‘Als ik met een lach naar mijn werk ga en ook weer met een lach naar huis rijd. Wanneer ik, ook al is het maar klein, een stapje in een verbeteringsslag heb kunnen maken, in de ruimste zin van het woord. En dat er ook nog tijd overblijft de accu weer op te laden: wandelen, hardlopen en rommelen in de tuin! Een mooie combi voor een geslaagde werkdag.’

Kun je een mooie anekdote delen of vertellen waar je trots op bent?

‘Wat ik opmerkelijk vind en vond is hoe weinig je als nieuwe collega hoort over wie Bartiméus is. Dan bedoel ik met name wie is onze doelgroep en welke expertise en kennis wij als organisatie in huis hebben. Een moment dat ik eigenlijk voor het eerst vol trots naar huis ging om te vertellen wat we allemaal doen, was in het voorjaar van 2019 toen ik bij een leiderschapsbijeenkomst aansloot. De bijeenkomst stond in het teken van speeddates met collega’s, die over allerlei (oog)ziektes en onderzoeken kort verslag deden. Wat doen we veel en hoeveel kennis hebben we in huis was iets wat ik niet eerder beseft had. Ik wens iedereen die dat op prijs zou stellen, deze speeddates toe om meer te weten te komen over welke kennis en expertise Bartiméus heeft en welke onderzoeken gedaan worden om de uiteindelijke zorg voor de cliënt te verbeteren.’

Als je onbeperkt de tijd had, wat zou je dan binnen je functies doen?

‘Thema’s veel beter uitwerken en bespreken met betrokkenen. Tuig dingen op met commitment of ga in elk geval het goede gesprek aan. Commitment heb je nodig om veranderingen of beleid te doen slagen; meer langetermijnvisie bepalen in gezamenlijkheid.’

Als jij het voor het zeggen had dan...

‘HR is zeer hard nodig om Bartiméus toekomstbestendig te maken en bestaansrecht te geven. Het is jammer dat trajecten soms zonder medeweten of ondersteuning vanuit HR worden gestart. Maak gebruik van de expertise die er zit, ook binnen het managementteam.’

Wat zou je toekomstige collega’s willen meegeven of vertellen over Bartiméus?

‘Stel vragen, wees nieuwsgierig, zorg dat je gezien wordt door je collega’s en je leidinggevende. Dan leer je Bartiméus sneller kennen en kan dit het werkplezier een boost geven. En waar ik eerder al even aan refereerde, bedenk een activiteit die bij jou past om de accu op te laden!’

Meer werkplezier

 • Het werkplezier van Nienke

  Nienke is verantwoordelijk voor alle verschillende projecten op het gebied van eHealth binnen Bartiméus. Met eHealth bedoelen we het verlenen van digitale zorg. "Google Home wordt tegenwoordig ook gebruikt om zorg te verlenen."

  Lees meer Het werkplezier van Nienke
  Ervaringsverhaal
 • Het werkplezier van Niels

  Als ontwikkelaar houdt Niels zich bezig met het ontwikkelen van prototypes van websites, apps en spraaktoepassingen. Daarbij is hij ook projectleider en maakt het hem gelukkig als hij ziet dat zijn projecten iets bij kunnen dragen voor de doelgroep.

  Lees meer Het werkplezier van Niels
  Ervaringsverhaal
 • Het werkplezier van Jan

  Jan Naaktgeboren is lid van Raad van Bestuur. Zijn werkdag is volgens hem pas geslaagd als hij een bijdrage heeft geleverd aan de doelstelling van Bartiméus om meer van betekenis te zijn voor mensen die blind of slechtziend zijn.

  Lees meer Het werkplezier van Jan
  Ervaringsverhaal
Alle verhalen van Bartiméus