Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Missie en visie

Iedereen in Nederland die slechtziend of blind is moet het leven kunnen leiden dat bij hem of haar past. Dat is onze missie. We zijn er voor mensen met een visuele beperking - van alle leeftijden en in alle levensfases - en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet.

Ieder mens is uniek

Ieder mens heeft eigenschappen die hem of haar uniek maken. De een houdt van klassieke muziek, stamppot boerenkool en wandelen, terwijl de ander liever luistert naar 3FM en dol is op puzzelen en kletsen met vrienden. Al die voorkeuren en eigenschappen bepalen wie je bent. Daar sluiten wij bij aan. We kijken vooral naar de mogelijkheden. Wij stimuleren mensen om zoveel mogelijk zelf de regie te nemen en we bieden ondersteuning als dat nodig is. De mate waarin hangt af van elke unieke, specifieke situatie. Het spreekt vanzelf dat de familie hier een belangrijk rol in speelt.  

Moeder en dochter op schommel

Meedoen en erbij horen

In Nederland wonen zo’n 300.000 mensen die blind of slechtziend zijn. Onze ambitie is ervoor te zorgen dat deze mensen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een uitdaging, want de wereld om ons heen verandert snel. Digitale en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en hebben grote impact op ons allemaal, zeker als je slechtziend of blind bent. Maar dat biedt ook veel kansen en nieuwe mogelijkheden. Wij blijven onderzoeken wat het beste past. Daarvoor trekken we graag op met iedereen die zich hier ook voor in wil zetten: mensen met een visuele beperking en hun familie, andere (zorg)organisaties, professionals en iedereen die hieraan bij wil dragen. 

Van betekenis zijn

Alles wat we doen moet betekenis hebben. We willen niet alleen praktische oplossingen bieden, maar onderzoeken wat er echt toe doet en wat mensen raakt. Aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren. Zo dragen we bij aan goed leven, leren en werken voor mensen met een visuele beperking. De kennis en ervaring die we opdoen, verrijken, toetsen en delen we continu. We zoeken naar optimale oplossingen binnen de grenzen van wettelijke kaders, naar financieringsmogelijkheden en naar samenwerkingspartners. Dilemma’s die hierdoor ontstaan maken we transparant en bespreekbaar. Zo kunnen we ook in de toekomst passende zorg, onderwijs en ondersteuning bieden en samen werken aan een samenleving die beter toegankelijk is voor mensen die blind of slechtziend zijn.