Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Verwijzen naar Bartiméus voor diagnostisch oogonderzoek

Bij Bartiméus kun je alleen terecht na verwijzing door een medisch specialist. Om zowel de verwijzing van kinderen als volwassenen goed te laten verlopen, gelden een aantal regels.

Hoe kan ik iemand doorverwijzen?

Medisch specialisten kunnen patiënten naar ons doorverwijzen via Zorgdomein of door het verwijsformulier te downloaden en dit per post te sturen naar: 


Bartiméus Afdeling Aanmelding & Informatie 
Antwoordnummer 167 
3700 WB Zeist 

Welke gegevens zijn nodig bij een doorverwijzing?

Wat wij nodig hebben: 

  • de patiëntgegevens; 
  • de gegevens van de verwijzer (AGB-code); 
  • de reden van doorverwijzing; 
  • alle voor de verwijzing relevante informatie.   

NOG-richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor een behandeltraject bij Bartiméus moet de patiënt een visuele beperking hebben die voldoet aan de richtlijnen voor revalidatie die zijn opgesteld door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). 

Meer weten over de NOG-richtlijnen?