Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

De meeste jongeren gaan na de middelbare school studeren aan een mbo, een hbo of universiteit (WO). Gelukkig kunnen jij en je kind ook tijdens de studententijd op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Dit vergroot de kans op een succesvolle studie.

Oriënteren op een studie

Tijdens de laatste jaren van de middelbare school denk je samen met je kind na over de vervolgstudie. Vragen als ‘Wat past bij mij?’ en ‘Wat heb ik nodig?’ zijn belangrijk. Daarnaast is het van belang om te weten wat de opleiding in huis moet hebben om je zoon of dochter goed onderwijs te kunnen bieden. 

Als je kind naar het mbo gaat, is er goede informatie beschikbaar over studeren aan het mbo met een ondersteuningsvraag. Ook heeft de overheid de website studeer-met-een-plan ontwikkeld. Hierop vind je een handig overzicht van nuttige websites.

Wij adviseren je als ouder om niet alleen na te denken over de opleiding zelf, het is bij de studiekeuze ook belangrijk om al na te denken over de periode daarna. Heeft je zoon of dochter een reële kans op een baan na de studie van zijn voorkeur? Of is dat moeilijker vanwege zijn visuele beperking? Het is niet altijd eenvoudig daar zicht op te krijgen.  

Verschillende mensen denken graag met jou als ouder(s) mee:

  1. De decaan van de middelbare school
  2. De Ambulant Onderwijskundig Begeleider (AOB’er) van je kind
  3. Werkpad */Bartiméus: deze organisatie bekijkt de capaciteiten van je kind, ze onderzoeken wat zijn sterke punten zijn en waar ontwikkelpunten liggen, ze hebben oog voor de interesses van je kind en ze bekijken of het vakgebied van voorkeur ook een goede keuze is gezien zijn visuele uitdaging 
  4. Studieadviseurs, decanen of ondersteuningscoördinatoren van de opleiding.

* Werkpad is hét re-integratiebedrijf voor mensen met een zintuiglijke beperking, verbonden aan Bartiméus en Kentalis.

Studieadviseurs, decanen en ondersteuningscoördinatoren

Aan de opleidingen zijn studieadviseurs, decanen of ondersteuningscoördinatoren verbonden. Zij kunnen jou en je zoon of dochter vertellen over de voorzieningen voor studenten met een functionele beperking en over de mogelijke begeleiding. Sommige opleidingen hebben een online platform voor studenten met een functionele beperking. Via zo’n platform kunt u in contact komen met (oud-)studenten en hun ervaringen vernemen.

De studieadviseur of decaan van de opleiding kan je ook helpen met de aanpassingen die jouw kind nodig heeft. Hij kan helpen met de aanvraag voor extra tijd, voor hulpmiddelen, extra hulp (ook tijdens examens) en hij kan jou en je kind in contact brengen met andere personen die hij wellicht nodig heeft. Tenslotte kan het ook prettig zijn om simpelweg je ervaringen te bespreken.

Wij raden je aan om al tijdens de studie-oriëntatie een afspraak te maken met een studieadviseur, decaan of ondersteuningscoördinator. De receptie of administratie kan je verwijzen naar de juiste medewerker. 

Cursus ‘Straks studeren’

Wij helpen je uiteraard ook graag bij de studiekeuze van uw kind. Zo organiseren we samen met Visio ieder jaar de eendaagse cursus 'straks studeren’. Op deze dag geven we informatie over studeren met een visuele beperking en jij en je kind kunnen er workshops volgen over bijvoorbeeld hulpmiddelen, op kamers wonen en reizen.  

Ook tijdens zijn studie kan je kind ambulante onderwijskundige begeleiding krijgen. Aan deze begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Algemene voorzieningen

Anders dan op de middelbare school is er voor studenten geen apart budget beschikbaar voor het financieren van voorzieningen of aanpassingen. Om faciliteiten voor studenten met een beperking te organiseren, krijgen de onderwijsinstellingen budget van de overheid. Deze gelden zijn bedoeld voor algemene voorzieningen voor studenten met een beperking, te denken valt aan: speciale tentamenruimte of een contactpersoon.

Overige voorzieningen, zoals een groter beeldscherm, vergrotingssoftware of een kijker voor in de collegezaal kun je zelf aanvragen bij het UWV of bij de gemeente. Je kunt bij de opleiding van je keuze aan de studieadviseur, decaan of coördinator die gaat over ‘studeren met een beperking' vragen om er meer over vertellen. Ook onze ambulant begeleider staat je hier graag in bij. 

Peter Voskuilen (20) is na zijn mbo-studie doorgegaan met een hbo-opleiding. Hij zit nu in het tweede jaar. Zijn belangrijkste boodschap is: 'Heb vertrouwen in jezelf, ga ervoor én maak gebruik van de begeleiding die er is.'

Waarom begeleiding van Bartiméus?

Onze AOB’ers helpen graag bij het vinden van de juiste weg naar geschikte voorzieningen en aanpassingen. Daarnaast kunnen ze de opleiding goed uitleggen wat de impact van de visuele beperking van je kind is, op de studie, zijn leven daarnaast en voor de opleiding. Als je kind daarnaast andere instanties of begeleiding nodig heeft, dan helpen onze AOB’ers ook. Denk hierbij aan aanvragen van voorzieningen bij het UWV, aan hulp bij wonen of reizen en aan faciliteiten op een stageplaats.

Mobiliteit in gebouwen

Het onderwijs aan een mbo, hbo of universiteit (wo) vindt vaak plaats in een groot gebouw of op een campus met meerdere gebouwen. Navigeren tussen gebouwen kan je kind met navigatie-apps, zoals Google Maps. De weg vinden in een gebouw is echter lastiger. Soms is bijvoorbeeld de volgorde van nummering niet logisch of de nummering is vanwege een aanbouw soms ineens anders.

Bovendien heeft ieder gebouw andere aanwijzers of bewegwijzering. Om mensen met een visuele beperking te helpen bij het vinden van de weg in gebouwen, hebben we een mooie applicatie ontwikkeld. Ook handig als je kind straks gaat studeren!