Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Bijna alle kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar een basisschool in de buurt. Dat geldt ook voor de meeste kinderen met een visuele beperking. Sommige visueel beperkte kinderen gaan naar het speciaal onderwijs. Meestal gebeurt dat als er naast de visuele beperking ook een andere beperking is die invloed heeft op het leren.

Regulier onderwijs

Dankzij de wet Passend Onderwijs kunnen kinderen met een visuele beperking op alle basisscholen terecht, dus ook op een reguliere basisschool bij je in de buurt. Als het nodig is, krijgen ze daar extra hulp.

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding

Soms kan de leerkracht je kind niet voldoende ondersteunen, of er is behoefte aan specifieke kennis of advies. Onze ambulante onderwijskundige begeleiding biedt dan vaak uitkomst. Een Ambulant Onderwijskundige Begeleider (AOB’er) ondersteunt je kind, zijn leraar en jou als ouder, zodat je kind optimaal mee kan doen op school en goed tot leren kan komen.

Ieder schooljaar bezoekt de AOB’er de school van je kind een aantal keren. Hoe vaak? Dat hangt af van de intensiteit van de onderwijskundige begeleiding. Tijdens dit bezoek observeert de AOB’er jouw kind. Ook werkt hij soms even met hem. Daarbij let deAOB’er op allerlei zaken. Hij kijkt bijvoorbeeld op welke manier je kind werkt, hij observeert hoe je kind eventuele hulpmiddelen inzet, hij let op de oog-hand coördinatie, het werktempo enzovoort. 

Na de observatie bespreekt de AOB’er zijn bevindingen met jou en de leraar. Natuurlijk is hierbij ruimte voor vragen. Samen met school en de AOB’er sta je als een driehoek om je kind heen. De vragen van jouw kind, zijn leraar en van jou als ouder staan centraal in de begeleiding. We vinden het dan ook erg belangrijk dat jij, de school en de AOB’er goed kunnen samenwerken. 

Ambulante onderwijskundige begeleiding

Elzemiek vertelt hoe haar zoon Lars begeleid wordt door Bartiméus

Naar aanleiding van de observaties en vragen leert de AOB’er jouw kind ook hoe hij het best kan omgaan met zijn visuele beperking en wat hem hierbij kan helpen. Het kan zijn dat je kind hulpmiddelen of extra voorzieningen nodig heeft. Denk aan bijvoorbeeld een verstelbare tafel of aan een computeraanpassing. De AOB’er adviseert bij de keuze en kan helpen bij de aanvraag ervan.

Waarom ambulant onderwijskundige begeleiding van Bartiméus?

Als je kind in aanmerking komt voor ambulante onderwijskundige begeleiding, dan kun je bij ons terecht. Onze AOB’ers zijn bijna allemaal zelf leerkracht geweest. Daardoor begrijpen ze als geen ander de impact van een visuele beperking op het onderwijs, zowel voor de leerling als voor de leerkracht, de groep en de school. Onze AOB’ers kennen de uitdagingen en kansen die kinderen met een visuele beperking in het regulier onderwijs hebben. Met flexibiliteit en creativiteit ondersteunen ze jouw kind en werken ze aan passend onderwijs.

Meestal lukt het goed om het onderwijs aan een leerling met een visuele beperking passend te maken. Daar zijn wij enorm trots op! Wij doen dit altijd in eigenaarschap van degene met de hulpvraag.

Ramôn Zwiep, Onderwijskundig Ambulant begeleider bij Bartiméus

Hoe kies ik een geschikte school voor mijn kind?

Kiezen van een geschikte reguliere school voor jouw kind gaat altijd gepaard met de nodige vragen. En al helemaal als je kind een visuele beperking heeft. Want welke school past het best bij jouw zoon of dochter? Onderstaand delen we graag enkele tips vanuit onze ervaringen.

Het allerbelangrijkste is je gevoel. Zie je jouw kind hier rondlopen? Is de sfeer en de cultuur op school prettig? Voel jij je op je gemak? Dit soort vragen doen een beroep op je gevoel. Daar kunnen we niet op adviseren. Wel is het over het algemeen zo dat een goed gevoel komt als jij en je kind zich welkom voelen.

Lesgeven is: een uitdaging

Wij raden je aan om in het keuzetraject een gesprek aan te vragen met de school waarop jij je als ouder oriënteert. Als in dit gesprek al geen gevoel van welkom is, dan geeft dat te denken. Andersom moet je ook alert zijn als een school aangeeft alles te kunnen doen, als de mooiste verhalen de revue passeren. Het is goed je te realiseren dat lesgeven een uitdaging is, en dat die uitdaging groter is bij een leerling die slechtziend of blind is. Als een school deze uitdaging ziet en durft te benoemen, dan is er al veel gewonnen.

Je moet ook op je gevoel vertrouwen als het gaat om inschatten hoe een school handelt bij onverwachte situaties. Dat zal in de schoolcarrière van jouw kind namelijk een aantal keren voorkomen. Op die momenten is het belangrijk dat de school goed handelt, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar een geschikte aanpassing voor jouw kind. Het is natuurlijk moeilijk in te schatten hoe de school waar jij je op oriënteert, omgaat met dit soort situaties. Toch voel je ook dit vaak goed aan.  

Naast een goed gevoel spelen ook praktische zaken een rol bij de schoolkeuze, bijvoorbeeld:

  1. Hoe groot is de school?
  2. Hoe groot zijn de klassen?
  3. Hoe is de zorg geregeld?
  4. Heeft de school ervaring met een leerling met een visuele beperking?
  5. Hoe is de route naar school? Is het te lopen of te fietsen?

Als je al een ambulant onderwijskundig begeleider hebt, dan kun je hem natuurlijk ook om advies vragen.

Speciaal onderwijs

Als de ondersteuningsbehoefte van jouw kind groter is dan een reguliere school samen met een AOB’er kan bieden, dan is je kind beter op z’n plek op een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn ingedeeld in clusters. Onder cluster 1 vallen scholen voor kinderen met een visuele beperking.  

Speciaal onderwijs betekent niet dat je kind niet goed kan leren. Integendeel. Op scholen met de juiste expertise kan jouw kind precies dat onderwijs krijgen dat het best bij hem past. Cluster 1 scholen geven op hetzelfde niveau les als een reguliere basisschool. Het verschil zit ‘m in de manier van aanbieden van de lesstof. Daarnaast zijn de klassen kleiner, heeft iedere klas een klassenassistent en bij de inrichting van de school is rekening gehouden met de beperking van de leerlingen. Er is meer tijd en aandacht voor jouw kind en maatoplossingen zijn eenvoudiger te realiseren. Ook is het makkelijker om tempoverschillen te overbruggen. Kortom: het onderwijs is zo ingericht dat uw kind goed tot leren kan komen. En hoe fijn is het bijvoorbeeld dat je kind gewoon mee kan doen met de gymles? 

Twee kinderen in de gymzaal

Mijn kind gaat naar de basisschool: waar vind ik informatie en tips?

Na de schoolkeuze heb je waarschijnlijk nog honderden vragen. Ga daarvoor allereerst te rade bij de school zelf. Zij vertellen je graag over de school en het onderwijs dat ze geven. Daarnaast staan er in de schoolgids op veel vragen vaak ook antwoorden.

Jouw vragen over het onderwijs aan je kind en over zijn visuele ondersteuningsbehoefte, zijn voor de basisschool misschien lastiger te beantwoorden. Hiervoor kun je dan ook terecht bij de ambulant onderwijskundig begeleider. Hij kan bijvoorbeeld informatie geven over wet- en regelgeving, het arrangement dat jouw kind heeft gekregen en het eventuele ondersteuningsbudget, als deze is afgegeven. Dat budget kan de school gebruiken voor hulpmiddelen of extra ondersteuning op school. Deze extra ondersteuning krijgt je kind meestal van een leerkracht die er extra uren voor krijgt. Deze leerkracht krijgt op zijn beurt begeleiding van de ambulant onderwijskundig begeleider. De AOB’er geeft dus geen les, maar heeft een adviserende rol.

Sommige kinderen gaan al vanaf hun vierde naar een school voor speciaal onderwijs. Anderen stromen later in, als blijkt dat de mogelijkheden in het regulier onderwijs toch niet volstaan. 

Dit zijn onze speciaal onderwijsscholen:

Er zijn door heel Nederland speciaal onderwijs scholen voor kinderen met een visuele beperking (cluster 1 scholen), waaronder scholen van Bartiméus: