Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

SO Lochem

Gewoon waar dat kan, speciaal waar nodig!

De Bartiméusschool - SO Lochem - is een school voor kinderen met een visuele beperking in de basisschoolleeftijd. Je kind krijgt er alle ruimte zich te ontplooien en wordt gestimuleerd te laten zien wat het kan. Uw dochter of zoon leert zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten om zich vrij te bewegen in de maatschappij. Zo nodig met hulp van aangepaste omgeving, materialen of extra begeleiding.

Het motto van ons onderwijs is: ‘Ik doe mee!’ 

Ons adres: SO Lochem, Graanweg 1b, 7242 AT Lochem

De leerlingen zijn verdeeld over drie groepen: een kleuterobservatiegroep (1-2), een onderbouw- en middengroep (3-5) én een midden- en bovenbouwgroep (6-8).

Onderwijs van groep 1 tot en met 8

Het onderwijs is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van een reguliere basisschool. De vakken die leerlingen daar krijgen, staan ook bij ons op het rooster. Voor de cognitieve vakken wordt handelingsgericht en opbrengstgericht gewerkt. Naast cognitieve (taal en rekenen) en zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie), is er ook een aanbod van creatieve vakken (handvaardigheid, gym en muziek) en expertisevakken.

Expertise

De expertisevakken zijn gericht op kinderen met een visuele beperking. Als school maken we hierbij gebruik van de (ontwikkeling van) expertise van Bartiméus. Er zijn lessen in Oriëntatie & Mobiliteit waar kinderen zich leren voort te bewegen in het openbaar en het eigen maken van digitale vaardigheden, bijvoorbeeld bij het lezen met tablets, de Braille Studio en Tactiel Profiel. Wij gebruiken hier een ICT-leerlijn voor die speciaal ontwikkeld is voor slechtziende en blinde leerlingen.

Iedere leerling moet zich bij ons veilig en begrepen voelen. Dat willen we onder andere bereiken door:

  • Toegankelijk onderwijs.
  • Leerkrachten, ondersteuners en assistenten met expertise over braille en tast. 
  • Ouders als belangrijke partners om mee te denken en -beslissen over de behoeften van hun kind.
Televisieloep op school
Fietsen met leerlingen SO Lochem (oriëntatie & mobiliteit)

Toegankelijk schoolgebouw

In de vormgeving van het gebouw is zoveel mogelijk rekening gehouden met de visuele beperking van de leerlingen. De school biedt een optimaal toegankelijke, veilige en uitdagende leeromgeving. Een duidelijke structuur en vormgeving helpt onze leerlingen bij hun oriëntatie in het gebouw. De school is op een natuurlijke wijze geschikt gemaakt door het accentueren en het toepassen van informatiebronnen als textuur, geluid en kleurcontrasten. De school is rolstoeltoegankelijk. Ook de sanitaire unit en de keuken zijn hierop ingericht.

Van de zes lokalen wordt één lokaal gebruikt door ambulant begeleiders van Bartiméus. Ook beschikken we over een multifunctionele ruimte voor bewegingsonderwijs voor de kleutergroep die ook gebruikt kan worden voor fysiotherapie, muziek, drama, het houden van ouderavonden en als ontmoetingsruimte.

Schoolspeeltuin

Erg trots zijn we op onze schoolspeeltuin. Het is voor onze leerlingen een uitdagende en veilige plaats om te spelen. Deze tuin is verdeeld in verschillende zones die elk uitnodigen tot spelen en ontdekken. In de tuin bevinden zich onder andere het mollenbos (klim- en klautertoestel), de zintuigentuin voor muziek, een doolhof, een verkeerscircuit, een schommel, een zandbak en een rustplek met picknicktafel.

Het schoolplein in Lochem
Team SO Lochem

Schoolgids

Download hier onze schoolgids.

Vakantierooster en schooltijden

Bijzonder verlof aanvragen

Bent u ouder of verzorger van een leerling en wilt u verlof buiten de schoolvakanties aanvragen? 

Meld verlof aan met dit formulier

Contact

Heb je vragen over het onderwijs op onze school in Lochem? Neem rechtstreeks contact met ons op.