Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Leren en onderwijs

Bij Bartiméus zijn we ervan overtuigd dat een kind met een visuele beperking het verdient om 100% mee te kunnen doen, net als zijn leeftijdsgenootjes zónder beperking. Bij Bartiméus kunnen slechtziende en blinde leerlingen onderwijs volgen via speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ook is er een plek voor slechtziende en blinde leerlingen die zeer moeilijk kunnen leren. Ontwikkelen op een manier dat past bij de leerling, staat bij ons centraal. Ook kunnen we leerlingen begeleiden op hun reguliere school met ambulante onderwijskundige begeleiding. Voor ons geldt: ieder kind telt mee!  

Het motto van ons onderwijs is: ‘Ik doe mee!’. Leerlingen krijgen ruimte om zich te ontplooien en worden gestimuleerd te laten zien wat zij kunnen, zodat zij het leven kunnen gaan leiden wat bij hen past. Wij ondersteunen leerlingen bij het verwerven van kennis, inzichten en vaardigheden waarmee zij voluit mee kunnen doen. Het uitgangspunt bij dit alles is: ‘Gewoon waar het kan, speciaal waar nodig’.  

Peutergroep

Op de therapeutische peutergroep Bosmuis bieden we kinderen met een visuele beperking van 2 - 5 jaar groepsgewijze intensieve ontwikkelingsstimulering. De peutergroep volgt een speciaal behandelprogramma. We stimuleren de peuters zo om toe te werken naar een passende vorm van onderwijs of andere passende vervolgplek. 

Meer weten over de peutergroep

Speciaal (voortgezet) onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking

Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling met een visuele beperking groter is dan een reguliere school samen met een ambulante onderwijskundige begeleider (AOB'er) kan bieden, kan een leerling beter op z’n plek zijn in het speciaal onderwijs. Hier krijgt de leerling de mogelijkheid zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Maak kennis met de scholen van Bartiméus:

Jongeren springen in de lucht voor een school
Leerlingen lopen blij buiten

REA College: studeren met een visuele beperking

Het onderwijs en de begeleiding vanuit Bartiméus is gericht op een optimale ontwikkeling van leerlingen en studenten in allerlei levensfases. Ben jij student of wil je gaan studeren? Ons doel is om jou een zo goed mogelijke uitgangspositie te geven op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Wanneer reguliere opleidingen onvoldoende aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen, kan een opleiding aan REA College een goede optie zijn. Bartiméus start sinds 2024 géén nieuwe scholingstrajecten meer vanuit REA College. Heliomare en Pluryn wel.

Meer over het REA College

Ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs

Een leerling met een visuele beperking kan gelukkig in de meeste gevallen naar een school dichtbij huis. Wij zorgen daar voor de juiste ondersteuning als bijvoorbeeld hoe om te gaan met een leerling in de klas met een visuele beperking. Bartiméus heeft veel ervaring met het adviseren en ondersteunen van leerlingen én leerkrachten, zowel in regulier als speciaal onderwijs.

Daarnaast verzorgen wij cursussen en trainingen aan zowel leerlingen, ouders en leraren. Ook kunnen wij ondersteunen bij loopbaanadvies of stagebegeleiding.

Meer over begeleiding op je eigen school

Vragen?

Meer informatie over onderwijs in combinatie met een visuele beperking

Documenten