Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Diagnostisch oogonderzoek

Het Diagnostisch Centrum van Bartiméus doet specialistisch onderzoek naar de oorzaak van oogklachten, zowel bij kinderen als volwassenen. Wij hebben de meest uitgebreide apparatuur in huis om snel - vaak binnen één dag - de juiste diagnose te stellen.    

Kind centraal

Bartiméus is gespecialiseerd in diagnostiek bij kinderen. Vooral bij hen kunnen oogklachten veroorzaakt worden door zeer zeldzame aandoeningen. Een snelle en juiste diagnose is dan belangrijk. We willen zo snel mogelijk achterhalen wat de oorzaak is en daarna starten met behandeling en revalidatie. Maar we willen ook weten of de aandoening misschien erfelijk is. 

Natuurlijk zijn ook volwassenen na verwijzing door hun oogarts welkom bij ons voor een oogheelkundig onderzoek. 

Meisje bij oogmeetapparatuur met een onderzoeker ervoor

Onze apparatuur en onderzoeksmethodes zijn geschikt voor kinderen (alle leeftijden) én volwassenen.

Kindgerichte benadering

Verwijzen door oogartsen

Bij Bartiméus kun je alleen terecht na verwijzing door een medisch specialist. Om dit goed te laten verlopen, gelden een aantal regels.  

Informatie voor verwijzers

Sinds vorig jaar hebben we een unieke dienstverlening speciaal voor baby's en peuters. Want hoe eerder we een zeer jong kind kunnen zien en diagnosticeren, hoe vroegtijdig we kunnen starten met de juiste behandeling en begeleiding! 

In een dag stelden ze de diagnose! Ik ben Bartiméus nog steeds erg dankbaar voor alles wat ze voor mijn zoon Lars gedaan hebben.

Elzemiek, moeder van Lars (6)
Elzemiek, moeder van Lars (6)

Over diagnostisch onderzoek

Bij Bartiméus werken veel specialisten met diepgaande kennis en jarenlange ervaring. Ze maken gebruik van de nieuwste onderzoeksmethoden, zodat ze zo goed mogelijk een juiste diagnose kunnen stellen.

Soorten onderzoek en specialisten
Baby speelt op vloerkleed met rammelaar
meisje speelt buiten

Baby's en peuters

Op één dag onderzoeken we de ogen van baby’s en peuters en stellen we een diagnose vast. Hoe eerder we een zeer jong kind kunnen zien en diagnosticeren, hoe eerder we kunnen starten met het geven van advies en het inzetten van een vervolgtraject voor behandeling en/of begeleiding.

Alles over onze unieke dienstverlening Vroegdiagnostiek

Kinderen en jongeren

De groep kinderen vanaf 4 jaar tot jongvolwassenen bieden we na het onderzoek begeleiding op maat. We vinden het belangrijk dat kinderen in hun ontwikkeling zo min mogelijk gehinderd worden door hun oogaandoening en/of visuele beperking.

Onderzoek en begeleiding voor kinderen en jongeren

Ondersteuning van ouders

Eerst het vermoeden dat je kind visuele problemen heeft. Dan het spannende moment van de diagnose. En vervolgens welke behandeling of begeleiding is er mogelijk voor mijn kind? Voor ouders is het een enorm intensief traject. Onze oogartsen en oogmeetkundigen bereiden jou en je kind uiteraard goed voor tijdens alle fases.

Lees meer over onze ondersteuning

Samenwerking Bartiméus en UMC Utrecht

Een goede diagnose is noodzakelijk om de juiste ondersteuning en begeleiding te kunnen geven aan slechtziende kinderen en hun ouders. Door expertise te bundelen krijgen patiënten een snellere en betere diagnose. En door de samenwerking kunnen we kennis uit wetenschappelijk onderzoek én onderwijs delen en uitbreiden.

'Diagnostiek van het slechtziende kind'