Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Peutergroep

Soms is het voor kinderen die blind of slechtziend zijn beter wanneer zij intensieve ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaarder zijn, een intensievere hulpvraag hebben of wanneer een regulierepeuterspeelzaal of kinderdagverblijf niet goed aansluit. Voor die kinderen biedt Bartiméus de therapeutische peutergroep Bosmuis.

 

Op de therapeutische peutergroep (TPG) de Bosmuis bieden we kinderen met een visuele beperking groepsgewijze intensieve ontwikkelingsstimulering. Vaak naast de behandeling thuis. Deze peutergroep voor kinderen met een visuele beperking bevindt zich binnen de Bosschool van Bartiméus in Doorn.

De peutergroep volgt een speciaal behandelprogramma. Kinderen die hier komen zijn vaak rond de twee jaar oud en kunnen blijven tot ze 5 zijn. Het doel van het behandelprogramma is kinderen gezien hun visuele beperking zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling te ondersteunen. En te stimuleren en zo toe te werken naar een passende vorm van onderwijs of andere passende vervolgplek. 

In onderstaande film is te zien hoe zes kinderen het dagprogramma doorlopen. Het geeft een indruk van de pedagogische benadering van voordoen, samen doen en uiteindelijk zelf doen.

Ondersteuning in de ontwikkeling

In de peutergroep krijgen de kinderen de mogelijkheid zowel te leren tijdens individuele momenten als groepsmomenten. Het is een ontwikkelingsgerichte omgeving waarbij van dagelijkse momenten (zoals eten, verschonen, jas ophangen, spel) leermomenten worden gemaakt. 

Zo worden de kinderen op geïntegreerde aanpak (de communicatieve, motorische, zintuiglijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling) gestimuleerd. Diverse professionals zetten zich voor de ontwikkeling van het kind in (ontwikkelingsbegeleiders, gz-psycholoog, logopedist, kinderfysiotherapeut, orthoptist, maatschappelijk werker).

Om het kind optimaal te laten ontplooien wordt er gewerkt met een individueel behandelplan en bestaat de groep uit maximaal vijf peuters. Met deze therapeutische peutergroep onderscheid Bartiméus zich op de markt van therapeutische peutergroepen binnen de revalidatiecentra. De groep is kleiner en specifieke aandacht wordt besteed aan stimulering van het visuele systeem en compensatie strategieën.