Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Over de organisatie

Mensen met een visuele beperking kunnen bij ons terecht voor dagelijkse ondersteuning of behandeling. Maar ook voor diagnostiek en onderwijs. We hebben onze eigen scholen, woonvoorzieningen en allerlei vormen van dagbesteding. Ook doen we veel onderzoek en adviseren we door het hele land over de nieuwste inzichten. We vinden het belangrijk om onze kennis en ervaring te delen met andere organisaties. 

Welkom bij Bartiméus

Ben je nieuw bij Bartiméus? We hebben een 'online welkom' voor je klaargezet vol handige links en tips.

Welkom bij Bartiméus

Medezeggenschap

Cliënten, leerlingen en ouders of vertegenwoordigers denken mee over de dienstverlening van Bartiméus. 

Informatie van onze cliëntenraden

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Bartiméus bestaat momenteel uit Julianne Meijers (voorzitter) en Jan Naaktgeboren (lid). Samen zijn zij eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele organisatie.

Raad van bestuur

Raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting Bartiméus Sonneheerdt en de stichting Bartiméus Onderwijs

Raad van toezicht

Christelijke identiteit

Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn of haar medemens centraal.

Christelijke identiteit

Casemanagers

Ons streven voor de toekomst is dat elke cliënt van Bartiméus een casemanager krijgt. Dit betekent dat elke cliënt één aanspreekpunt heeft en dat er één aanspreekpunt is binnen Bartiméus voor die cliënt. 

Casemanagers

Samenwerkingen

De samenwerkingsrelaties die wij hebben, zijn gericht op het bundelen van deskundigheid, gezamenlijke belangenbehartiging en het realiseren van optimale ondersteuning aan mensen met een visuele beperking. 

Samenwerkingen

Kwaliteit en veiligheid

Bij Bartiméus stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening aan mensen met een visuele beperking. Daarom hebben we een kwaliteitsbeleid opgesteld en werken we volgens de wet- en regelgeving en de richtlijnen van ISO.

Lees meer over veiligheid en kwaliteit

Klokkenluidersregeling

Bekijk onze klokkenluidersregeling.