Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Doofblindheid: Een beperking in horen en zien

Wanneer een visuele beperking samen gaat met ernstige gehoorproblemen, dan spreken we van doofblindheid.

Definitie doofblindheid

Een beperking in horen én zien (doofblindheid) is een gecombineerde auditieve én visuele beperking. De mate van de beperkingen in horen en zien kan variëren en over de tijd heen veranderen. Iemand met een beperking in horen en zien ervaart problemen op het gebied van de communicatie, en/of de informatieverwerving en -verwerking, en/of de oriëntatie en mobiliteit, en/of het sociaal functioneren, en/of de energiebalans.

Hierdoor belemmert een beperking in horen en zien de uitvoering van dagelijkse activiteiten en participatie in de maatschappij. De mate van de problemen die iemand ervaart is afhankelijk van een wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, omgevingsfactoren, eigenschappen van de gecombineerde auditieve en visuele functies, en bijkomende problematiek. Mensen met een beperking in horen en zien hebben specifieke zorg en ondersteuning nodig.

Bron: Deelkracht / Kennis over Zien

handen twee personen in elkaar

Fragmentarisch waarnemen

Doofblind klinkt zwaar, zeker voor mensen die niet volledig doof en/of blind zijn. De problemen die deze mensen tegenkomen in het dagelijks leven, hebben echter opvallende overeenkomsten. Door de zintuiglijke beperkingen kost het bijzonder veel moeite om overzicht te hebben en te begrijpen wat er gebeurt. Dit wordt ‘fragmentarisch waarnemen’ genoemd. Hierdoor kosten alle dagelijkse bezigheden veel meer tijd en energie dan voor mensen zonder zintuiglijke beperkingen. Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gebruikt de term doofblindheid.

Slechtziendheid en slechthorendheid

Onder slechtziendheid verstaan we een visus (gezichtsvermogen) van minder dan 30% en/of een gezichtsveld kleiner dan 30 graden. Slechthorendheid wordt geconstateerd bij een gehoorverlies van meer dan 35 decibel aan het beste oor. Mensen met doofblindheid hebben een visus van minder dan 30% en/of een gezichtsveld kleiner dan 30 graden in combinatie met een verlies van meer dan 35 dB aan het beste oor.

Nederland telt naar schatting tussen de 80.000 en 85.000 mensen met doofblindheid. Het overgrote merendeel hiervan betreft ouderen waarbij het zicht en het gehoor geleidelijk achteruitgaan. Ongeveer 10% van de mensen met doofblindheid heeft ook een verstandelijke beperking.