Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Hulpmiddelen en aanpassingen

Voor mensen met een visuele beperking zijn veel verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Naast braille, bril en lopen met een stok is er tegenwoordig zo veel meer. 

Vaak zijn het reguliere producten die een bijdrage leveren aan zelfredzaamheid als je blind of slechtziend bent. Soms zijn de hulpmiddelen speciaal ontworpen. Bartiméus doet dat bijvoorbeeld voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking, voor wie helaas nog weinig technologische oplossingen beschikbaar zijn op de markt. Het belangrijkste is dat een hulpmiddel of aanpassing een oplossing biedt voor jouw hulpvraag. Wij helpen daar graag bij.

Digitale hulpmiddelen zoals computers, smartphones en tablets

Een leven zonder digitale componenten is heden ten dagen bijna niet meer denkbaar. Bij een visuele beperking kan men behoefte hebben aan hulp in het omgaan met bijvoorbeeld de computer, smartphone of tablet. Mogelijk wil je ook meer inzicht in de extra mogelijkheden die digitale hulpmiddelen kunnen bieden. Veel tablets of mobiele telefoons hebben mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren door het instellen van kleuren of lettergrootte.

Lees alles over digitale toegankelijkheid, computers, smartphones en tablets

Handige tips voor alle dagelijkse bezigheden in en om huis

Bezigheden in en om huis vragen vaak meer inspanning naarmate je ouder wordt. Een boek of krant lezen, met de fiets erop uitgaan, koken of muziek maken. Als je minder goed gaat zien, en een bril of contactlenzen achteruitgang van zicht niet meer kunnen corrigeren, dan moeten je ogen zich meer inspannen bij deze bezigheden. En dat kan effect hebben op de dingen die je dagelijks onderneemt. Je kunt het jezelf makkelijker maken met informatie en handige tips. Daarom heeft Bartiméus een digitaal huis gemaakt waarin per kamer informatie en handige tips klaar staan die jou kunnen helpen bij de dagelijkse bezigheden in en om huis.​ 

Neem een kijkje in het digitale huis met meer dan 50 tips
Cliënt met aangepast beeldscherm

Communicatiehulpmiddelen

Als het moeilijk is om (langere tijd) te lezen, boodschappen te noteren of informatie te krijgen via media zijn er verschillende visuele, auditieve en tactiele hulpmiddelen. Je kunt hierbij denken aan een leesloep, daisyspeler, gesproken boek of de Orion Webbox. Braille is ook nog steeds een belangrijk communicatiemiddel. Na een onderzoek naar de mogelijkheden bieden we advies over het meest geschikte communicatiehulpmiddel. Bartiméus biedt training en ondersteuning in het dagelijks gebruik.

Hulpmiddelen en technologie in huis

Lezen, een spelletje spelen of koken. In en om huis zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar. 

Meer informatie over hulpmiddelen voor in huis

Braille

Het was in 19de eeuw dat Louis Braille het 'blindenschrift' ontwikkelde. Bijna 200 jaar later gebruiken we de brailletaal nog steeds voor het lezen, ontwikkelen van taalbegrip, communicatie, rekenen of muziek maken. Al dan niet in combinatie met auditieve en technologische hulpmiddelen. Zowel jonge kinderen als mensen die op latere leeftijd hun gezichtsvermogen verliezen hebben er baat bij. Bartiméus ontwikkelt nog steeds nieuwe methodes om het leren van braille zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. 

Lees meer over braille onderzoek en hulpmiddelen

Hulpmiddelen voor in het onderwijs

Bartiméus biedt onderwijs en onderwijsbegeleiding aan slechtziende en blinde kinderen. Daar hoort ook advies over hulpmiddelen bij. Verder is er over dit onderwerp veel informatie te vinden op de website van EduVip.. EduVip biedt digitale ondersteuning aan het onderwijs van leerlingen en studenten met een visuele beperking, zowel binnen het speciaal onderwijs als binnen het regulier onderwijs. EduVip is een initiatief van Bartiméus en Visio.

Hulpmiddelen om je mobiliteit te vergroten

Er zijn verschillende hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je veiliger en verantwoorder kunt deelnemen aan het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan een taststok, blindegeleidehond en elektronische navigatiemiddelen. En wie weet is een scootmobiel toch nog mogelijk, ook als je slechtziend en wat ouder of slecht ter been bent.

Aanpassingen in verlichting en inrichting

Verlichting en inrichting zijn belangrijk voor mensen met een visuele beperking. Een deskundig advies draagt bij aan een optimale waarneming in de woon- of werksituatie. Het gaat hier om zaken als specifieke verlichting voor bij activiteiten als bijvoorbeeld koken of lezen, het voorkomen van lichthinder en het gebruik van contrasten. Bartiméus is hierin gespecialiseerd.

Vragen of contact

Meer informatie over verlichting of inrichting of hulpmiddelen in het algemeen, neem gerust contact op. Als uit onderzoek blijkt dat een hulpmiddel zinvol voor je is, beslis je zelf of je het wilt aanvragen. Dat doe je zelf. Onze medewerkers kunnen natuurlijk wel verder helpen bij het vinden van de juiste leverancier(s).