Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

REA College

REA College Bartiméus is er voor jongeren die graag een vak willen leren, maar daar in het reguliere beroepsonderwijs niet voldoende aansluiting voor vinden. Bij ons krijgen zij beroeps- en studiekeuzeadvies, een scholing op maat, trainingen en we ondersteunen hen bij het vinden van een passende baan. REA College Nederland is een samenwerkingsverband tussen Bartiméus, Heliomare en Pluryn met vestigingen over het hele land. 

Beroepsgerichte scholing

Bij REA College zijn de wensen en talenten van onze deelnemers het uitgangspunt. Ieder van hen krijgt een opleidingsprogramma op maat. Bij REA College volgen zij een individueel scholingstraject, afgestemd op hun niveau en gewenste richting. Maatwerk dus. En altijd met als doel een betaalde baan die past! 

Bartiméus stopt met REA 

Bartiméus is momenteel één van de vier aanbieders in Nederland die jongeren deze begeleiding biedt. De afgelopen jaren hebben veel deelnemers succesvol de weg naar passend werk gevonden. Toch heeft Bartiméus besloten te stoppen met het aanbieden van deze begeleidingstrajecten binnen het REA College. Dat betekent dat Bartiméus in juli 2026 stopt met begeleiden van deelnemers binnen REA College. Alle deelnemers die nu in een traject zitten maken dit helemaal af. Er worden vanaf 2024 géén nieuwe deelnemers meer aangenomen door Bartiméus.  
 
Onze partners in REA College, Heliomare en Pluryn, gaan gewoon door met hun activiteiten. Daar verandert niets. Ga voor meer informatie en de mogelijkheden om een traject te volgen bij REA College naar de website van REA College. 
 

Contact

Voor al je vragen over REA College Bartiméus kun je terecht bij Eric Verhaar.