Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Lectoraat digitale toegankelijkheid

Met het bijzonder lectoraat ‘Inclusive Digital Design & Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking’ bieden we een onafhankelijke plek voor de groeiende behoefte aan kennisontwikkeling en -deling op het gebied van digitale toegankelijkheid. De belangrijkste ambitie van ons lectoraat is dat nieuwe media- en technologietoepassingen toegankelijk worden voor mensen met een (visuele) beperking.

Met de start van het lectoraat ‘Inclusive Digital Design & Engineering; voor mensen met een (visuele) beperking’ verzilveren we een jarenlange nauwe samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Bartiméus gaat, in samenwerking met de Academie IT en Mediadesign van de HAN, inclusief ontwerpen en bouwen in Nederland een stap verder brengen voor mensen met een visuele beperking. Daarmee is ons lectoraat de eerste en uniek in zijn soort in Nederland.

Gedurende de looptijd van vier jaar richt het lectoraat zich op kennisoverdracht, kennisontwikkeling en innovatie, naast netwerkontwikkeling.

Praktijkgericht onderzoek

Als expertiseorganisatie is Bartiméus trots op haar jarenlange ervaring op het gebied van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van (digitale) hulpmiddelen voor onze verschillende klantgroepen. De Academie IT en Mediadesign kent een stimulerende omgeving voor innovaties, kennisontwikkeling, experimenteren en praktijkgericht onderzoek op het gebied van (digitaal) ontwerpen en bouwen.

Om samen vorm te geven aan praktijkgericht onderzoek en netwerkvorming gaan we de verschillende klantgroepen van Bartiméus benaderen om deel te nemen aan onderzoek en onderwijs. Naarmate we er beter in slagen het ontwerpen, het bouwen en het aanbieden van producten en diensten af te stemmen op mensen met een (visuele) beperking heeft dat positieve effecten op het welbevinden van iedereen die een visuele beperking heeft.

Bijzonder lector Eric Velleman

Eric Velleman (1960) is een gedreven onderzoeker en heeft de afgelopen 20 jaar een groot internationaal netwerk binnen het vakgebied inclusive digital design & engineering opgebouwd. Hij deed onderzoek naar de implementatie van digitale toegankelijkheid binnen Nederlandse gemeenten en promoveerde op dit onderwerp aan de Universiteit Twente in 2018.

Naast zijn functie als bijzonder lector is Eric Velleman als innovatiedeskundige verbonden aan expertiseorganisatie Bartiméus en als wetenschappelijk adviseur aan Stichting Accessibility. Als bijzonder lector geeft Velleman de komende jaren vorm en inhoud aan het lectoraat, met als belangrijkste ambitie dat nieuwe media- en technologie-toepassingen toegankelijk worden voor mensen met een visuele beperking.

Samenwerkingsverband bijzonder lectoraat

Expertiseorganisatie Bartiméus en de Academie IT en Mediadesign van de HAN ambiëren, samen met financier Bartiméus Fonds, met het bijzonder lectoraat een verbreding van digitale toegankelijkheid binnen het onderwijs, onderzoek en werkveld, zowel nationaal als internationaal.

Dit lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door de nalatenschap van Piet Hartman aan het Bartiméus Fonds.

Meer informatie op de lectoraatpagina van de HAN.

Inaugurale rede Eric Velleman

Op 25 mei 2022 werd Eric Velleman geïnstalleerd als Bijzonder Lector Inclusive Digital Design & Engineering aan de HAN. In zijn inaugurale rede benadrukte hij nog eens waarom meer aandacht voor dit onderwerp zo belangrijk is. Ook gaf hij een kijkje in de projecten waar het Bijzonder Lectoraat zich mee bezig houdt – en dat zijn er nogal wat!