Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Niet goed zien door hersenaandoeningen

Vergeetachtigheid, vermoeidheid, overgevoeligheid voor prikkels, moeite met communiceren... Het zijn slechts een paar voorbeelden van de gevolgen van hersenletsel. Jaarlijks krijgen naar schatting 140.000 mensen in Nederland ermee te maken. Bijvoorbeeld als gevolg van een herseninfarct, hersenbloeding, ongeval, beroerte of door zuurstoftekort. 

Ook problemen met het zicht kunnen een gevolg zijn van hersenletsel. Een probleem dat iets minder bekend is, maar zeker zo vervelend. Het slechte zicht ontstaat dan omdat het gebied in de hersenen is aangetast, waar de beelden uit de ogen omgezet worden tot informatie. Je ogen zijn dan nog prima, maar toch zie je minder en/of kost het kijken meer energie.

Problemen met zien door beschadiging in de hersenen

Als iemand niet goed ziet, is de eerste gedachte vaak dat er iets mis is met de ogen. Maar problemen met zicht kunnen dus ook veroorzaakt worden door beschadiging van de hersenen. We spreken dan van een cerebrale visuele stoornis, afgekort als CVI (cerebral visual impairment), of van NAH (niet-aangeboren hersenletsel). 

Bij kinderen wordt dit meestal veroorzaakt door een hersenbeschadiging rond de geboorte, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of zuurstofgebrek.

Cerebrale Visuele Stoornis (CVI)

Bij kinderen wordt CVI meestal veroorzaakt door een hersenbeschadiging rond de geboorte, bijvoorbeeld door vroeggeboorte of zuurstofgebrek. De hersenen kunnen de visuele informatie dan niet helemaal goed verwerken.

De problemen die mensen kunnen hebben door CVI, lopen uiteen van wazig zien tot uitval van een deel van het gezichtsveld, voorwerpen niet herkennen en de weg niet kunnen vinden. Vaak zijn er geen specifieke klachten, maar blijkt uit het gedrag dat er iets aan de hand is.

CVI uit zich bij kinderen net wat anders dan bij volwassenen. Dit komt omdat de hersenen van kinderen nog in ontwikkeling zijn en de stoornis zich daardoor anders uit. 

Meer informatie over CVI lees je in ons kennisdossier CVI

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Hersenletsel kan ook op volwassen leeftijd ontstaan. In dat geval ontstaat letsel door bijvoorbeeld een ongeluk, een hersenbloeding of -infarct, of als gevolg van een aandoening zoals dementie, Multiple Sclerose of Parkinson. Ook kan er sprake zijn van visuele verwerkingsproblematiek.

Mensen met NAH hebben te maken met allerlei problemen. Problemen die vaak verder gaan dan de visuele problematiek. In zo’n geval kan de zoektocht naar een diagnose lang duren. Om die reden is het ook lastig om met de juiste ondersteuning, behandeling of revalidatie-aanpak te komen voor mensen met NAH.

Meer over NAH lees je in ons kennisdossier NAH

Bartiméus speelt in toenemende mate een rol bij de diagnostiek en begeleiding specifiek voor visuele problemen door NAH.