Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

SO Zeist

Speciaal basisonderwijs voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar 

Ons adres: so Bartiméus, Van Renesselaan 30A, 3703 AJ Zeist

Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet, dat is ons motto. Dit betekent dat leerlingen met een visuele beperking bij ons hetzelfde leren als leerlingen op een reguliere basisschool. Met dezelfde vakken en dezelfde CITO-eindtoets. Daar staan we voor en daar passen we onze lessen op aan. 

Wat we doen

Wat heeft elke leerling nodig om zich te ontwikkelen en straks, in de maatschappij, voldoende zelfredzaam te zijn en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren?
Door die vraag laten we ons steeds leiden. We gebruiken dezelfde lesmethoden als in het regulier onderwijs en maken die toegankelijk voor kinderen met een visuele beperking, bijvoorbeeld door contrasterende kleuren, een beeldschermloep, braille en taakverlichting.

Leerkracht en meisje aan tafel

Leerlingen zitten bij ons in kleine klassen, zodat ze voldoende aandacht krijgen.

We laten ons leiden door onze christelijke identiteit. Dit vind je terug in het godsdienstonderwijs en de christelijke vieringen, maar vooral ook in onze houding naar elkaar.  

Hoe we dat doen

Iedere leerling moet zich bij ons veilig en begrepen voelen. Dat willen we bereiken door: 

  • Toegankelijk onderwijs.
  • Een veilig pedagogisch klimaat.
  • Individuele afstemming op de visuele beperking met moderne materialen.
  • Lessen in oriëntatie en mobiliteit.
  • Ondersteuning door een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut (zo nodig).
  • Leerkrachten, ondersteuners en assistenten met expertise over braille en tast. 
  • Ouders als belangrijke partners om mee te denken en -beslissen over de behoeften van hun kind.

Schoolgids

Bekijk onze uitgebreide schoolgids.

Vakantierooster

Bijzonder verlof aanvragen

Bent u ouder of verzorger van een leerling en wilt u verlof buiten de schoolvakanties aanvragen? 

Meld verlof aan met dit formulier

Contact

Heb je vragen over onze basisschool? Neem rechtstreeks contact met ons op.