Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Begeleiding op je eigen school

De meeste leerlingen met een visuele beperking gaan naar een school in de buurt. Daar krijgen ze in veel gevallen Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (afgekort AOB). Met die ondersteuning kunnen leerlingen die slechtziend, blind of meervoudig (visueel) beperkt zijn optimaal meedoen in de klas.

Onderwijs in de buurt met AOB

In Nederland wonen zo’n drieduizend kinderen en jongeren (3 tot 20 jarigen) die slechtziend of blind zijn. Vaak krijgen zij thuis begeleiding zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen en zich, net als leeftijdgenootjes zonder visuele beperking, zo zelfstandig mogelijk kunnen redden. Kinderen die naar school gaan, kunnen ook op school begeleiding krijgen van Bartiméus.

Het is mooi dat mijn leerling door het gebruik van zijn hulpmiddelen kan meedoen met alle lessen.

Geneviève Frinking, intern begeleider bij Kindcentrum Vroondaal

De Ambulant Onderwijskundige Begeleider (AOB’er) denkt mee over oplossingen en antwoorden op vragen als:

  • Hoe kan de leerling de instructie op het bord goed zien?
  • Welke hulpmiddelen zijn er voor de leerling?
  • Waar kan de school die hulpmiddelen aanvragen?

Onze begeleiding is altijd maatwerk. We stemmen alles nauwkeurig af op de leerling, het type onderwijs, de leerfase en de ondersteuningsvragen.

Elke keer als hij weet dat zijn AOB’er komt, straalt hij, blij dat hij zijn verhaal kan vertellen en zijn succeservaringen kan delen. Samen onderzoeken we hoe hij de uitdagingen in het dagelijks leven kan integreren.

Leerkracht regulier onderwijs
Leerkracht regulier onderwijs

Onderwijs in de buurt met AOB

Bij Ambulante Onderwijskundige Begeleiding staan de vragen en behoeftes van jouw kind, zijn leerkracht en jij als ouder altijd centraal. De AOB’er leert je kind om op school zo goed mogelijk om te gaan met zijn visuele beperking. Hij geeft je zoon of dochter inzicht in zijn visuele beperking, leert hem om hulp te vragen en geeft aan hoe je kind hulpmiddelen effectief kan gebruiken. Zo ontdekt jouw kind hoe hij regie kan nemen over zijn eigen leerproces. Hierdoor kan hij steeds beter meedoen aan het onderwijs.

Ramôn Zwiep, Ambulant Onderwijskundig Begeleider bij Bartiméus over één van de leerlingen die hij begeleidt: 'Ik heb Peter zien groeien van ‘Ga ik dit wel redden?’ naar ‘Ik kan dit.'

Schoolloopbaan

De Ambulante Onderwijskundige Begeleiding (AOB) biedt ondersteuning zolang dat nodig is, tijdens de hele schoolloopbaan van je zoon of dochter. AOB is er dus in het (speciaal) basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs, op ROC’s en mbo-opleidingen, in het hbo en op universiteiten. We verzorgen ook AOB in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Peter Voskuilen (20) studeert en krijgt sinds het voortgezet onderwijs Ambulante Onderwijskundige Begeleiding van Bartiméus. Lees zijn ervaringsverhaal.

Download

Aanvragen consultatie Ambulante Onderwijskundige Begeleiding

Ben je onderwijsprofessional en heb je vragen over een leerling? In sommige gevallen kom je dan in aanmerking voor een kosteloos consult.

Aanmelden voor een consultatie