Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Bijzondere leerstoel 'Diagnostiek van het slechtziende kind'

Als je als ouder het vermoeden hebt dat er wat mis is met het zien van je kind, dan baart je dat natuurlijk zorgen. Je hebt waarschijnlijk veel vragen. Bartiméus probeert samen met jou te achterhalen wat er aan de hand is. Dat is niet altijd eenvoudig: Er bestaan tal van (zeldzame) aandoeningen die bij kinderen slecht- of blindheid veroorzaken. Bovendien zijn veel visuele functies bij heel jonge kinderen niet gemakkelijk te testen. Daarvoor zijn meestal gespecialiseerde meetmethodes nodig.

 

Bartiméus heeft daarom de bijzondere leerstoel 'Diagnostiek van het slechtziende kind'. Deze leerstoel heeft verschillende functies:

  • Onderzoek naar zeldzame, meestal erfelijke oogaandoeningen.
  • Onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe interventies en meetmethoden, om zo de diagnostiek en zorg rondom oogaandoeningen te verbeteren.
  • Bijdragen aan de opleiding van oogartsen.
  • Brede verspreiding van kennis binnen en buiten Bartiméus.

De activiteiten van de bijzondere leerstoel zijn nauw verweven met de directe patiëntenzorg binnen het diagnostisch centrum van Bartiméus. De bijzondere leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door het Bartiméus Fonds.

Samenwerking met UMC Utrecht

Met een goede partner krijgen we meer voor elkaar. Daarom werkt Bartiméus samen met de afdeling Oogheelkunde van het UMC Utrecht aan onderzoek. Door expertise te bundelen krijgen patiënten een snellere en betere diagnose en wordt kennis uit wetenschappelijk onderzoek en onderwijs gedeeld en uitgebreid. De samenwerking leidde al tot meerdere lopende en afgeronde promotietrajecten.

Prof. dr. Mies van Genderen

Bartiméus is blij met de betrokkenheid van prof. dr. Mies van Genderen bij de bijzondere leerstoel 'Diagnostiek van het slechtziende kind'. Mies is sinds 1992 verbonden aan Bartiméus als oogarts en hoofd van de afdeling ‘Diagnostiek Visuele Aandoeningen’ (Diagnostisch Centrum). Ze is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Ook is Mies voorzitter van de NOG-werkgroep Electro-ophthalmologie, is ze voorzitter van de indicatiecommissie Luxturna-gentherapie, lid van de Scientific Board van de Global Albinism Alliance, lid van het NOG panel myopie en lid van het RTS (Rubinstein Taybi Syndrome) Guideline Consortium.

Ga naar ons diagnostisch centrum