Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Niet tevreden? Vertel het ons!

Tevreden? Vertel het aan anderen

Bij Bartiméus doen we ons best om alle cliënten en leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. We vinden het belangrijk dat onze diensten optimaal zijn afgestemd op jouw wensen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening of dat je vindt dat zaken anders zouden moeten gaan. Wij hopen dat je ons daarover informeert.

Bartiméus neemt klachten serieus. Wij proberen de oorzaak van de klacht zo goed en zo snel mogelijk weg te nemen om het vertrouwen in elkaar te herstellen. Van iedere klacht kunnen wij leren! Maak je onvrede of klacht daarom bespreekbaar. Je hebt als cliënt of cliëntvertegenwoordiger zelf de keuze met wie je je klacht wil bespreken.

Maak je klacht bespreekbaar bij je zorgverlener

Je kan, als je niet tevreden bent, allereerst terecht bij je zorgverlener of zijn/haar leidinggevende. We proberen zoveel mogelijk in onderling overleg problemen op te lossen.

Ben je tevreden? Vertel het anderen. Ben je niet tevreden? Vertel het ons!

Ondersteuning door interne vertrouwenspersoon

Je kunt met één van onze interne vertrouwenspersonen praten. Zij zijn deskundig en bieden een luisterend oor. Je kunt hen om advies of om ondersteuning vragen. Alle vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersonen die bij Bartiméus werken zijn:

Wija van der Kaaden, geestelijk verzorger          
E-mail:   wvdkaaden@bartimeus.nl
Telefoon: 06 4231 2717

Diana Massaar, coördinator Werkpad
E-mail:  dmassaar@bartimeus.nl
Telefoon:   06 2362 3407

Carolien Verhagen, Vrije Tijd - Doorn en Zeist
cverhagen@bartimeus..nl
06-4206 2480

Nico Robbertsen, ambulant onderwijskundig begeleider
nrobbertsen@bartimeus.nl
06-1853 0238 

Ondersteuning door externe vertrouwenspersoon

Er is ook een externe vertrouwenspersoon voor cliënten en hun vertegenwoordigers. Zij is niet in dienst van Bartimeus:

Ingrid de Vreede
Telefoon: 06 46 37 31 47
E-mail: i.devreede@hetlsr.nl

Vertrouwenspersonen bij onvrijwillige zorg:

Onderstaande personen zijn externe vertrouwenspersonen die je vanuit de Wet zorg en dwang kunnen ondersteunen als het gaat om verzet tegen onvrijwillige zorg.

Chantal Willemsen (voor Doorn)
Telefoon: 06 28838060
E-mail: c.willemsen@zorgstem.nl

Ingrid Drost (voor Doorn)
i.drost@zorgstem.nl
06 25 64 49 11

Margoot van Woensel (voor Zeist)
m.vanwoensel@zorgstem.nl
06 40 87 80 60

Bauke van der Geest (voor Ermelo)
Telefoon: 06 21 33 35 96
E-mail: b.vandergeest@hetlsr.nl

Ondersteuning door de klachtenfunctionaris

Voor advies over de klachtenprocedure kan je terecht bij de klachtenfunctionaris, Els van Logchem. Ook kun je bij haar je klacht indienen.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig. Zij kan bemiddelen tussen jou en degene waar de klacht betrekking op heeft. De klachtenfunctionaris heeft geheimhoudingsplicht. Zij is lid van de VKIG, gecertificeerd en staat ingeschreven in het openbaar register van Registerplein.

Els van Logchem

Telefoon: 06-24  85 65 18.

E-mail: klachtenfunctionaris@bartimeus.nl

Externe klachtencommissies

Als je vindt dat wij niet goed met je klacht omgaan, kan je de klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Bartiméus heeft een externe, onafhankelijke klachtencommissie ingesteld via CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg) in Gorinchem.

De geschillencommissies

Als de vorige stappen geen goede oplossing hebben opgeleverd, kan je je wenden tot de geschillencommissie gehandicaptenzorg (GHC) van de Stichting Geschillencommissies Consumenten in Den Haag. Deze commissie behandelt ook claims tot € 25.000. Het indienen van een klacht bij de geschillencommissie moet gebeuren binnen één jaar nadat je de klacht schriftelijk bij Bartiméus heeft ingediend. Deze commissie doet een voor beide partijen bindende uitspraak.

Voor leerlingen van Bartiméus Onderwijs en hun vertegenwoordigers is er de landelijke stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs in Den Haag. Deze organisatie is bereikbaar via e-mail info@gcbo.nl of telefonisch via 070-38 61 697

Meer algemene informatie over klachtafhandeling in de zorg kan je lezen op de website www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Bartiméus heeft ook een klachtenregeling voor medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Deze regeling is op te vragen via de klachtenfunctionaris of te raadplegen via intranet.

Schema waarin de tekst over de klachtenafhandeling visueel is weergegeven.

Vragen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bartiméus, of wilt u een beroep doen op uw privacyrechten, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling aanmelding en informatie. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@bartimeus.nl of u kunt bellen naar 088 - 88 99 888. Heeft u een klacht over de wijze waarop Bartiméus omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@bartimeus.nl.

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact

Heb je vragen over onze klachtenprocedure? Of ben je ergens niet tevreden over en wil dat melden? Neem gerust contact met ons op.