Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Als je kind een visuele beperking heeft en naar de middelbare school gaat, dan kan hij vaak terecht op een reguliere school. Net als in het reguliere basisonderwijs is het belangrijk dat jouw kind hier de juiste ondersteuning krijgt, zodat het goed tot leren kan komen. Dat kan gaan om praktische zaken, bijvoorbeeld over de manier waarop je zoon of dochter een rekenmachine kan aflezen, maar ook om bijvoorbeeld inzicht in wet- en regelgeving voor aangepaste examens.

Op middelbare scholen is het aantal leerlingen met een visuele beperking niet groot. Daardoor hebben de meeste scholen weinig of geen ervaring met leerlingen die ondersteuning nodig hebben op visueel gebied (cluster 1 leerlingen). Onze ambulant onderwijskundig begeleiders (AOB’ers) zijn er daarom niet alleen voor jou als ouder en je kind, ze ondersteunen ook de school. 

Ambulante onderwijskundige begeleiding

Naar de middelbare school

In de laatste jaren van de basisschool bereid jij je met je kind en de school voor op het vervolgonderwijs. Dat is een grote overgang voor ieder kind, maar zeker voor kinderen met een visuele beperking. Branca - moeder van een zoon met visuele beperking - over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor haar zoon Relja:

'Het was zoeken voor ons naar welke school het best zou zijn voor Relja. Gelukkig hebben de leraar op de basisschool en onze AOB’er ons er goed bij geholpen. Mijn zoon heeft het nu goed naar z’n zin op het voortgezet onderwijs.'

Wat gaat er veranderen?

In het basisonderwijs zit jouw kind waarschijnlijk in een vast lokaal en heeft hij een vaste leerkracht die veel weet van je kind en van de aanpassingen die hij nodig heeft. De lijntjes zijn kort en het contact laagdrempelig.   

Straks in het voortgezet onderwijs moet dit allemaal opnieuw worden opgebouwd. We begrijpen dat de nodige onzekerheid kan geven bij jou en je zoon of dochter. Hoe moet het straks als er elk uur een andere docent voor de klas staat? Hoe vindt mijn kind het juiste lokaal? Ziet iedere docent wel wat mijn kind nodig heeft? Word ik genoeg op de hoogte gehouden? Bij wie kan ik terecht? En alle hulpmiddelen, hoe gaat dit geregeld worden? Mijn kind kan toch niet met een beeldschermloep onder de arm elk uur naar een ander lokaal sjouwen? 

Met dit soort vragen stoeien veel leerlingen en ouders in het jaar voor de overstap. De AOB’er geeft je hier vanuit zijn ervaring graag duidelijkheid over. Hij zal samen met jou, je zoon of dochter en de huidige school in kaart brengen wat er nodig is zodat je kind ook op de middelbare school het onderwijs goed kan volgen. Voor de zomervakantie zijn er ook gesprekken op de toekomstige school. Dan bespreek je de ondersteuningsbehoeften van je kind zodat de school zich hier goed op kan voorbereiden.  

Kan mijn kind naar de school van zijn keuze?  

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat gepaard met veel voorbereiding. Dit gebeurt in de laatste jaren van het basisonderwijs. Je bent daar samen met de leerkracht bij betrokken. De basisschool is daarbij verantwoordelijk voor de onderwijskundige inhoud. Zij zorgen voor de overdracht ervan naar de middelbare school.  

Als je kind een cluster 1 indicatie heeft, is er zeer waarschijnlijk ook een AOB’er betrokken bij het onderwijs aan jouw zoon of dochter. Hij zal jou en de leerkracht bijstaan in de schoolkeuze. De AOB’er informeert en adviseert jou als ouder, de basisschool én de nieuwe school over de ondersteuning die je kind nodig heeft.   

Regulier voortgezet onderwijs

Als je een keuze heeft gemaakt, moeten jij en de huidige leerkracht van jouw kind de school waar jij je kind aanmeldt, laten weten dat je kind een ondersteuningsvraag heeft op visueel gebied. De school bekijkt dan of ze de steun kunnen bieden die je kind nodig heeft zodat hij de middelbare school goed kan volgen en met succes kan afronden. Wellicht zijn er aanpassingen nodig, de school bekijkt of ze die kunnen maken.  

Aanpassing zijn bijvoorbeeld:

  • Extra tijd voor het maken van toetsen en examens (50% tot 100%)
  • Mobiliteitsbegeleiding in de school
  • Lessen volgen in een vast lokaal
  • Het gebruik van vergrotingssoftware (ict-vraagstuk).

Voortgezet speciaal onderwijs

Soms blijkt dat een reguliere middelbare school jouw kind de nodige ondersteuning niet kan bieden. Bijvoorbeeld als een aanpassing heel erg duur of technisch of praktisch niet haalbaar is. Is je kind al aangenomen op een middelbare school en blijkt pas dan dat de school je kind niet voldoende kan ondersteunen, dan is deze school verplicht om samen met jou naar de beste mogelijkheid voor je kind te zoeken.

Vaak komt de school dan uit bij een cluster 1 school (voor leerlingen met een visuele beperking). Deze scholen staan helaas niet altijd in jouw eigen regio.

Speciaal onderwijs van Bartiméus

Er zijn door heel Nederland speciaal onderwijs scholen voor kinderen met een visuele beperking (cluster 1 scholen). Onze school voor voortgezet speciaal onderwijs aan kinderen met een visuele beperking staat in Zeist.