Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Het ontwikkelen van onze expertise

Bij Bartiméus willen we jou de perfecte revalidatie, behandeling en ondersteuning geven. Daarom zorgen we ervoor dat we de juiste kennis en expertise in huis hebben. Want alleen met de beste kennis kunnen we de hoogste kwaliteit bieden binnen onze zorg, onderwijs en de begeleiding van mensen met een visuele beperking.

Dit doen we door in expertisecentra en -groepen verschillende inzichten op te bouwen. Deze inzichten maken we zichtbaar in onderzoek, projectresultaten en begeleidingsmethodieken. Ook doen we zelf wetenschappelijk onderzoek en delen we de resultaten met partijen binnen onze branche en andere zorgaanbieders op zowel landelijk als internationaal niveau.

Bartiméus heeft drie personen in dienst die ook een bijzonder hoogleraarschap (twee) en een lectoraat bekleden. Deze mensen zijn al jarenlang boegbeelden binnen respectievelijk de oogheelkunde, gedragskunde en het kennisgebied van digitale toegankelijkheid. Zij zijn de ambassadeurs van deze drie pijlers binnen Bartiméus.

Expertisecentra voor verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek

Bij Bartiméus doen we onderzoek naar een aantal specifieke thema’s en onderwerpen, waarvoor we expertisecentra hebben opgezet. Zo kunnen we verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek doen en dit combineren met en inzetten voor de dagelijkse praktijk.

Ieder expertisecentrum bestaat uit een groep van gespecialiseerde professionals. Zij zijn verantwoordelijk voor het delen van de kennis die Bartiméus in huis heeft, bijvoorbeeld door wetenschappelijke artikelen te publiceren. Of door een presentatie op een congres te geven. 

Elk expertisecentrum is aangesloten op een waardevol netwerk van professionals. Zo blijven we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En bovendien komen er op die manier mooie samenwerkingen tot stand. 

Een expertisecentrum is ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van protocollen. Met deze richtlijnen draagt het expertisecentrum bij aan de kwaliteitsverbetering binnen onze organisatie. Daarnaast vergroot het de deskundigheid van onze medewerkers.

Het expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen

Ons expertisecentrum Diagnostiek van Visuele Aandoeningen (DiVA) is door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) voorgedragen als expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. In 2016 is het erkend als landelijk expertisecentrum op de volgende gebieden:

  • Erfelijke retinale dystrofieën;
  • Congenitale stationaire nachtblindheid (CSNB);
  • Albinisme;
  • Cerebrale visusstoornissen. (CVI)

Ook is DiVA aangemeld bij het landelijk netwerk (NOLK) voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Expertisegroepen

Naast de expertisecentra zijn er ook een aantal expertisegroepen op verschillende kennisgebieden. Deze expertisegroepen houden zich op een specifiek gebied bezig met het delen en verspreiden van kennis en ook met kennisontwikkeling, innovatie en scholing.

Voor onderwerpen zoals als oriëntatie & mobiliteit, visueel verstandelijke beperking, toegankelijkheid, arbeid en niet-aangeboren hersenletsel zijn eigen expertisegroepen ingericht.

Kennisdossiers

Over een aantal onderwerpen hebben we onze kennis gebundeld in kennisdossiers.