Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Aanmelden voor specialistische GGZ Psychotherapie

Bartiméus biedt ook SGGZ ambulante psychotherapeutische hulpverlening zowel voor volwassenen als voor jeugd met een visuele en/of verstandelijke beperking.

Voor vrijwel alle psychische problematiek kan een cliënt bij ons terecht. Uitgesloten zijn echter cliënten met crisisgevoeligheid zoals suïcidaliteit of psychotische kenmerken. Dit omdat wij niet over een crisisdienst beschikken en wij deze cliënten dus niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. 

Om gebruik te maken van de SGGZ van Bartiméus is een verwijsbrief van de huisarts nodig. 

Hoe verwijs je door naar Bartiméus?

Wil je een cliënt aanmelden bij Bartiméus SGGZ Psychotherapie, gebruik dan een verwijsformulier wanneer: 

  • er psychiatrische of psychologische problematiek speelt; 
  • u het vermoeden heeft op een DSM-5 stoornis. 

Download:

Als jouw cliënt bij een andere GGZ instelling een eerdere behandeling heeft gehad, verzoeken wij om de afsluitbrief toe te voegen aan deze verwijzing. Nadat wij de verwijzing ontvangen hebben en eventueel aanvullende informatie hebben opgevraagd, zullen wij de verwijzing beoordelen.  

Als wij vermoeden dat Bartiméus SGGZ, Psychotherapie passende zorg kan bieden, wordt jouw cliënt op de wachtlijst voor intake geplaatst. Wij nemen met de cliënt contact op om een eerste afspraak voor intake te maken. Tijdens de intakefase wordt samen met jouw cliënt besloten of er passende zorg geboden kan worden. Als Bartiméus SGGZ Psychotherapie géén passende zorg kan bieden, zullen we je daarover informeren. 

Verwijzen via ZorgDomein

Het is ook mogelijk om een cliënt of patiënt naar Bartiméus te verwijzen via ZorgDomein. Via dit platform stuur je gemakkelijk een verwijzing naar ons toe. Heb je geen account op ZorgDomein? Bezoek dan hun website om kosteloos een account aan te maken.

Verwijzen en aanvragen via ZorgDomein

Wij gebruiken ZorgMail: veilig mailen van persoonsgegevens

Wanneer je klantgegevens per e-mail verstuurt, dan moet dit volgens de wetgeving veilig gebeuren. Voor het veilig verzenden van persoonsgegevens maakt Bartiméus gebruik van ZorgMail. Maak je hier zelf geen gebruik van en wil je ons toch veilig mailen? Stuur dan een mail naar info@bartimeus.nl met je verzoek. Wij sturen je dan een bericht waarop je kunt antwoorden en waarmee je voldoet aan de privacywetgeving.