Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

NOG richtlijnen voor verwijzen

Revalidatie is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid door diagnostiek, advies, ondersteuning en praktische training in het dagelijks leven: thuis, op school of op het werk.

Bij verlaagde visus en/of gezichtsveldafwijkingen:

  • Visus minder dan 0,3 (voor volwassenen en kinderen ouder dan 4 jaar)
  • Belangrijke gezichtsvelduitval. Zoals bijvoorbeeld hemianopsie/kwadrantanopsie
  • Leesvisus minder dan 0,25

Bij een visus minder dan 0,3 OF als er sprake is van:

  • Stoornissen in de lagere visuele functies zoals nachtblindheid of fotofobie
  • Stoornissen in de hogere visuele functies (cerebrale visusstoornissen)
  • Een progressieve aandoening
  • Ernstige lichthinder of een additie van +4.00 of meer nodig voor het lezen

Als volledige diagnostiek of onderzoek niet goed mogelijk is.

Als er sprake is van een duidelijke hulpvraag waarvoor onvoldoende behandelmogelijkheden bestaan in de reguliere oogheelkundige praktijk of gewone brillen of contactlenzen niet meer verbeterd kunnen worden.