Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Maatregelen woningen en woonlocaties

Wij treffen op al onze woningen die maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarvoor volgen wij de landelijke en regionale richtlijnen en de richtlijnen in de gehandicaptenzorg. Alle maatregelen zijn erop gericht om de kans op besmetting bij mensen die extra kwetsbaar zijn tot een minimum te beperken.  Met ingang van 15 januari 2021 gelden onderstaande maatregelen.

Woonlocaties toegankelijk

Terreinen van Bartiméus zijn vrij toegankelijk. Wel vragen we iedereen de kwetsbaarheid van onze bewoners in acht te nemen, zeker bij coronagerelateerde klachten. 

Mondkapje

Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht. Medewerkers gebruiken mondmasker en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in ieder geval nog wel als corona is vastgesteld in een woning, of als er signalen van coronabesmetting zijn.  

Bezoek op de woning

Net als iedereen in Nederland, mogen onze bewoners ook weer onbeperkt bezoek ontvangen. Maak hiervoor wel even een afspraak met de begeleiding, uiterlijk 24 uur van tevoren. 

Bezoek kan doorgaan als bewoner en bezoekers geen corona-gerelateerde klachten hebben. 

Leveranciers vragen we om zich te melden bij de receptie. Zo kunnen we het aantal loopbewegingen en contacten in de directe omgeving van bewoners beperken.

Contactberoepen

Bezoeken van niet-medische contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs, kunnen doorgaan. Externe zorgverleners maken een afspraak via de woonbegeleider.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van harte welkom om te ondersteunen bij (vrijetijds)activiteiten. De coördinator vrijwilligers houdt iedereen op de hoogte.

Logeren

Als een bewoner uit Doorn, Zeist of Driebergen 'uit logeren' gaat, maken we hier afspraken over met de ouder/vertegenwoordiger.