Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Bewegingsonderwijs

Het doel van deze cursus is informatie en inzicht krijgen over mogelijkheden bij bewegingsonderwijs aan een leerling met een visuele beperking en hoe dit geïntegreerd kan worden in de reguliere gymles.

Samen sporten

Locatie en datum

De cursus vindt plaats op de Bartiméuslocatie.

  • Zeist op donderdag 2 november 2023 van 13.00 - 15.30 uur

Cursusnummer: B8

Doelgroep

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs die een door Bartiméus begeleide leerling met een visuele beperking in de les hebben.

Inhoud

Het doel van deze cursus is informatie en inzicht krijgen over mogelijkheden bij bewegingsonderwijs aan een leerling met een visuele beperking en hoe dit geïntegreerd kan worden in de reguliere gymles.

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De invloed van een visuele beperking op het bewegen
  • Praktijksituaties met ervaringsbrillen zodat u zelf kunt ervaren hoe het is om blind of slechtziend (gemaakt) deel te nemen aan bewegingsactiviteiten. Tijdens dit onderdeel wordt aandacht besteed aan bal- en tikspelen en verschillende turnactiviteiten
  • Mogelijkheden voor differentiatie, materiaalaanpassingen en organisatievormen, zodat de slechtziende leerling zo optimaal mogelijk kan deelnemen
  • Met elkaar uitwisselen van ervaringen.

De cursus duurt een dagdeel van 13.00 uur - 15.30 uur.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus:

  • Heb je ervaren wat de invloed is van een visuele beperking op het bewegen
  • Kun je bewegingsactiviteiten aanpassen aan je leerlingen met visuele beperking
  • Weet je hoe je deze aanpassingen kunt integreren in een klassikale gymles of kun je een juiste afweging maken wanneer dit niet meer mogelijk is
  • Heb je kennis gemaakt met spelvormen die specifiek geschikt zijn voor blinde of zeer slechtziende sporters en die niet in de klassikale setting kunnen worden gespeeld
  • Weet je welke geschikte materialen er op de markt zijn

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Contactinformatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bartiméus Academie: 030 - 698 2345 of mail academie@bartimeus.nl

Aanmelden

Uiterste inschrijfdatum: donderdag 19 oktober 2023

Meld je aan voor deze cursus