Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Biologie: lesgeven aan een slechtziende of brailleleerling (VO)

Deelnemers krijgen algemene informatie over aangepaste schoolboeken en het werken met tekeningen en grafieken. Tekeningenbanden en themabanden met voelbare afbeeldingen worden voorgesteld, om zowel de meerwaarde als ook de beperkingen te verduidelijken.

Leerling jongen in de klas

Locatie en datum

De cursus vindt plaats online en op de Visiolocatie.

  • Online op vrijdag 11 oktober 2024 van 15.30 - 17.00 uur en
  • Rotterdam op vrijdag 8 november 2024 van 10.00 - 13.00 uur

Cursusnummer: B16

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor docenten biologie, toa's, stagiairs, ouders en andere begeleiders die betrokken zijn bij een slechtziende of brailleleerling in begeleiding of behandeling bij Koninklijke Visio of Bartiméus.

Inhoud

Koninklijke Visio en Bartiméus organiseren samen deze cursus.

Bijeenkomst 1 (online):

De bijeenkomst vindt plaats in Teams en gaat over:
1. Visuele beperkingen
2. Tips voor het lesgeven aan een blinde of zeer slechtziende leerling
3. Aangepaste schoolboeken, rekenmachines en leermiddelen
4. Ondersteuning voor docenten
5. Aangepaste notatie van formules en vergelijkingen
6. Aanpassen van toetsen

Tijdens de bijeenkomst beantwoorden we vragen van deelnemers en kunnen we meedenken over knelpunten die de deelnemers ervaren tijdens het lesgeven aan visueel beperkte leerlingen. Op basis van deze input kunnen we aanvullingen of wijzigingen maken in het programma van de fysieke bijeenkomst.

Bijeenkomst 2 (op locatie):

Tijdens de bijeenkomst werken we met aangepaste hulpmiddelen die blinde en zeer slechtziende leerlingen gebruiken bij de beeldvorming van biologische concepten zoals celstructuren, lichaamsbouw en organen.
U krijgt advies over mogelijke aanpassingen die uw leerling nodig heeft voor zijn/haar specifieke beperking.

De onderwerpen die aan bod komen:
1. Werken met tastbare materialen en modellen
2. Werken met (voelbare) tekeningen
3. Werken met (voelbare) grafieken
4. Vereenvoudigen van tekeningen voor zeer slechtziende leerlingen
5. Vakinhoudelijke tips bij verschillende biologische onderwerpen
6. Aanpasiingen bij practica

Deze bijeenkomst vindt plaats op locatie, omdat het belangrijk is dat u kunt ervaren welke beperkingen in het waarnemen leerlingen ervaren. Ook leert u beter hoe u de hulpmiddelen inzet als u zelf met de materialen kunt werken.

De materialen die aan bod komen tijdens de bijeenkomst:
1. Voelbare tekeningen bij de methode en uit de serie 'Op de tast'
2. Practicummaterialen
3. Tastbare materialen en modellen
4. Tekenmat en tekenfolie: voelbare tekeningen
5. Voelbaar roosterpapier: grafieken

Voor informatie over biologie-examen doen met een visuele beperking is er de examenvoorbereiding exacte vakken.
Bij twijfel over deelname of voor meer informatie: neem contact op met biologie@visio.org

Resultaat

Na deze cursus heeft u handvatten en inspiratie om ervoor te zorgen dat blinde en slechtziende leerlingen de lesstof van het vo zelfstandig of met ondersteuning kunnen verwerken.
Hulpvragen naar aanleiding van de cursus en die tijdens het lesgeven opkomen kunnen ten alle tijden worden gesteld aan de helpdesk biologie: helpdeskbiologie@visio.org

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bartiméus Academie: 030 - 698 23 45 of mail: academie@bartimeus.nl

Aanmelden

Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 20 september 2024.

Aanmelden kan via onderstaande button. U wordt doorgeleid naar het Onderwijs Leerplein, de online leeromgeving van Koninklijke Visio.

Meld je aan voor deze cursus