Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Een brailleleerling in de groep

Tijdens deze dag krijg je kennis van en inzicht in praktische en pedagogisch-didactische consequenties van het functioneren van de brailleleerling op de basisschool.

Brailletoetsenbord

Locatie en datum

De cursus vindt plaats op de Bartimeuslocatie.

  • Zeist op woensdag 15 november 2023 van 09.30 - 16.00 uur

Cursusnummer: B5

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten en andere professionals van groep 3 tot en met groep 8 die lesgeven aan een leerling die op braille is aangewezen. De leerling is in begeleiding of behandeling bij Koninklijke Visio of Bartiméus.
Gezien de onderwerpen die ter sprake komen, is de inhoud niet geschikt voor leerkrachten uit groep 1 en 2.

Inhoud

Koninklijke Visio en Bartiméus organiseren samen deze cursus.

Tijdens deze dag krijg je kennis van en inzicht in praktische en pedagogisch-didactische consequenties van het functioneren van de brailleleerling op de basisschool. Er vindt uitwisseling van ervaringen plaats met collega's die ook een blinde leerling in de groep hebben. Verder ontvang je informatie over conceptvorming (betekenis kunnen geven aan woorden) en kan je zelf ervaren met behulp van een ervaringsbril en tactiel lesmateriaal.

Keuze-workshops, met theorie en praktische tips:

  • ICT, eigen vaardigheid met laptop en braille-leesregel
  • Beeldende vorming
  • Wereldoriëntatie, zaakvakken
  • Tactiel functioneren
  • Bewegingsonderwijs

Deze cursus sluit aan op de cursus 'Straks een brailleleerling in de groep", maar u kunt zich ook aanmelden als u deze cursus niet hebt bijgewoond.

Resultaat

Aan het eind van deze cursus:

  • Ken je de belangrijkste pedagogische /didactische consequenties ten aanzien van het lesgeven aan een leerling die op braille is aangewezen
  • Kan je deze vertalen naar je eigen praktijksituatie en brailleleerling

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bartiméus Academie: 030 - 698 23 45 of mail: academie@bartimeus.nl.

Aanmelden

Uiterste inschrijfdatum: woensdag 25 oktober 2023

Meld je aan voor deze cursus