Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Een brailleleerling in de wiskundeles (onderbouw)

Na deze cursus weten deelnemers welke aangepaste materialen er beschikbaar zijn voor brailleleerlingen en kunnen deze inzetten. Daarnaast hebben deelnemers kennis over braillegebruik en contact met vakgenoten.

Meisje braille leesregel computer

Locatie en datum

De cursus vindt plaats onilne en op de Visiolocatie.

 • Online op dinsdag 27 september 2022 van 15.30 - 17.00 uur en
 • Huizen op dinsdag 11 oktober 2022 van 10.00 - 15.00 uur

Cursusnummer: B12b

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor wiskundedocenten van brailleleerlingen in de onderbouw. Naast deze cursus zijn er nog twee cursussen voor wiskundedocenten:

 • Een slechtziende leerling in de wiskundeles (VO onderbouw)
 • Een brailleleerling in de wiskundeles (VO bovenbouw)

Bij twijfel over de juiste cursus graag contact opnemen met Chantal de Graaf via wiskunde@visio.org.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit 2 delen: een onlinebijeenkomst op 27 september en een fysieke bijeenkomst op 11 oktober. 
In de onlinebijeenkomst worden een aantal thema's besproken, die verder uitgewerkt worden in de fysieke bijeenkomst. 

Tijdens de workshop en de online bijeenkomst krijgen wiskundedocenten informatie over het werken met een brailleleerling en gaan vooral zelf aan de slag. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Materialen uit de wiskundekist
 • Informatie over leer- en hulpmiddelen, zoals aangepaste schoolboeken, tactiele tekeningen en rekenmachine
 • Braillegebruik en wiskunde
 • Aanpassen van toetsen
 • Informatievoorziening via eduvip/helpdesk Exacte vakken
 • Gesprek over mogelijkheden en beperkingen binnen het vak wiskunde
 • Casus/voorbeelden voor het aanbieden van lesstof
 • Uitwisseling van ervaringen

De training vindt plaats in Huizen. Op dezelfde dag en locatie is er ook een cursus voor natuurkunde- en biologiedocenten.

Resultaat

Na deze cursus weten de deelnemers welke aangepaste materialen er beschikbaar zijn voor brailleleerlingen en kunnen deze inzetten. Daarnaast hebben deelnemers kennis over braillegebruik en contact met vakgenoten.

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bartiméus Academie: 030 - 698 23 45 of mail: academie@bartimeus.nl.

Aanmelden

UIterste inschrijfdatum: dinsdag 6 september 2022

Meld je aan voor deze cursus