Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Een slechtziende leerling in de wiskundeles (VO onderbouw) | Online

Tijdens de online cursus krijgen wiskundedocenten informatie over het werken met een slechtziende leerling.

Leerling wiskunde

Locatie en datum

  • Online op dinsdag 4 oktober 2022 van 14.00 - 17.30 uur

Cursusnummer: B17

Doelgroep

Wiskundedocenten die lesgeven aan een slechtziende leerling (zwartschriftleerling) in de onderbouw (12-15 jaar) van het voortgezet onderwijs.

Inhoud

Tijdens de online cursus krijgen wiskundedocenten informatie over het werken met een slechtziende leerling. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Informatie over leer- en hulpmiddelen bij wiskunde, zoals tekenhulpmiddelen en rekenmachines
  • Mogelijkheden voor digitale wiskunde notatie
  • Leerlijn en toetsen: informatie over wat een slechtziende leerling moet kennen en kunnen, alternatieve manier van leren, tips over specifieke thema’s als grafieken
  • Informatievoorziening via eduvip/helpdesk Exacte vakken
  • Gesprek over mogelijkheden en beperkingen binnen het vak wiskunde
  • Uitwisselen van ervaringen

Doelgroep

De cursus is gericht op wiskundedocenten van slechtziende leerlingen (zwartschriftleerlingen) uit de onderbouw die begeleid worden door Koninklijke Visio of Bartiméus. Met slechtziende leerlingen wordt bedoeld: leerlingen met een visuele beperking die voornamelijk visueel werken. Ze maken gebruik van digitale boeken in pdf of epub, of werken op papier. Afbeeldingen bekijken ze visueel (dus niet tactiel).

Docenten van leerlingen die gebruikmaken van EduTekst en/of tactiele tekeningen zijn beter op hun plek bij de cursus voor docenten van een brailleleerling:

  • Een brailleleerling in de wiskundeles (VO onderbouw)
  • Een brailleleerling in de wiskundeles (VO bovenbouw)

Bij twijfel over de juiste cursus graag contact opnemen met Chantal de Graaf via wiskunde@visio.org.
Meer informatie over het programma: chantaldegraaf@visio.org of jtvoorde@bartimeus.nl.

Resultaat

Na deze cursus weten de deelnemers welke (digitale) hulpmiddelen beschikbaar zijn voor slechtziende leerlingen en kunnen deze inzetten. Daarnaast hebben deelnemers kennis over leerlijn en toetsen en contact met vakgenoten.

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bartiméus Academie: 030 - 698 23 45 of mail: academie@bartimeus.nl.

Aanmelden

UIterste inschrijfdatum: dinsdag 13 september 2022

Meld je aan voor deze cursus