Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Mentor van een brailleleerling

Deze dag is bedoeld om je meer praktische kennis te verschaffen over blindheid, zeer ernstig slechtziendheid en het functioneren van de leerling die op braille is aangewezen.

Braille lezen

Locatie en datum

De cursus vindt plaats op de Visiolocatie.

 • Huizen op donderdag 22 september van 10.00-15.00 uur

Cursusnummer: B13

Doelgroep

Mentoren, leerlingenbegeleiders en klassenleerkrachten die betrokken zijn bij de begeleiding van een brailleleerling in het voortgezet onderwijs en mbo.

Inhoud

Deze dag is bedoeld om je meer praktische kennis te verschaffen over blindheid, zeer ernstig slechtziendheid en het functioneren van de leerling die op braille is aangewezen.

Op het programma staan onder meer de volgende onderwerpen:

 • Inleiding over het hebben van een ernstige visuele beperking en de gevolgen daarvan
 • Praktische consequenties ervaren van een slechte of ontbrekende visus met behulp van een ervaringsbril
 • De gevolgen van de beperking op school: mobiliteit, aanpassen van methoden, proefwerken, voorwaarden enz.
 • De extra voorwaarden die gesteld worden aan het team, de school als organisatie en de samenwerking met de ambulant begeleider
 • Specifieke taken en verantwoordelijkheden van de mentor, leerlingbegeleider of klassenleerkracht
 • Informatie over faciliteiten en regelingen
 • Uitwisselen van ervaringen met collega's van andere scholen

Resultaat

Aan het eind van deze training heb je:

 • Inzicht in de consequenties welke een ernstige visuele beperking met zich meebrengt
 • Geleerd deze consequenties te “vertalen” naar de onderwijsomgeving
 • Ervaren hoe het is om je te oriënteren wanneer je slechtziend bent

Kosten

Aan deze cursus zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bartiméus Academie: 030 - 698 23 45 of mail: academie@bartimeus.nl

Aanmelden

Uiterste inschrijfdatum: donderdag 1 september 2022

Meld je aan voor deze cursus