Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: CVI; Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd

Bij CVI (Cerebral Visual Impairment) zijn er problemen in de verwerking van visuele prikkels door een hersenbeschadiging. Visuele prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen raken soms overprikkeld door teveel visuele prikkels.

Omslag van het boek CVI -  Begeleiding van kinderen met CVI in de basisschoolleeftijd

In dit boek wordt theoretische en praktische informatie gegeven over CVI: hoe komt het, wat is het, wat zijn signalen en hoe kun je kinderen met CVI in hun ontwikkeling en dagelijks functioneren zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden? De nadruk ligt op kinderen in de basisschoolleeftijd.

Eén op de drie kinderen die door Bartiméus wordt begeleid heeft een cerebrale visusstoornis. Dit is de derde druk. Het boek verscheen eerder in 2007 en 2009.

Mark (6 jaar) heeft in een drukke supermarkt moeite om zijn favoriete chocoladepasta te vinden te midden van het andere broodbeleg in het schap.

Anne (8 jaar) is bang als zij zich als fietser in het verkeer beweegt. Het is moeilijk voor haar naderend verkeer te zien aankomen en te anticiperen op obstakels en gedrag van anderen, met name als zij zelf in beweging is. Beide kinderen hebben een cerebrale visusstoornis (Cerebral Visual Impairment: CVI). 

Auteur: Irmgard Bals, 2013