Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Gehechtheid in de praktijk

Werkboek voor iedereen die betrokken is bij de opvoeding van en zorg voor kinderen en volwassenen met een visuele en-verstandelijke of verstandelijke beperking.

Omslag van het boek Gehechtheid in de praktijk

Uit onderzoek bij Bartiméus blijkt dat bij 60 procent van de onderzochte adolescenten en volwassenen met een visuele-en-verstandelijke beperking met ernstige gedragsproblemen, deze problemen waarschijnlijk kunnen worden verklaard vanuit gehechtheidsproblematiek. Het goede nieuws is dat veilige vertrouwensrelaties kunnen worden opgebouwd. Dit boek heeft als doel om betrokkenen bij de opvoeding van en zorg voor kinderen en volwassenen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking te ondersteunen in het opbouwen van een veilige relatie. Naast een theoretisch deel, wordt op een praktische manier uitgelegd hoe je een veilige vertrouwensrelatie kunt opbouwen.

Auteurs: Paula Sterkenburg, Beanka Meddeler-Polman en Joss Schrijver

Tweede druk

Bestel dit boek

Download dit boek

Download dit boek (PDF) gratis