Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Gehechtheidstherapie

Praktijkvoorbeelden van Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) bij mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking.

Omslag van het boek Gehechtheidstherapie

Dit boek introduceert een therapeutische benadering voor mensen van wie vaak gedacht wordt dat zij geen baat hebben bij een gestructureerde behandelmethode. Dat wil zeggen mensen met ernstige gedragsproblemen en verstandelijke of meervoudige beperkingen. Gehechtheid wordt in deze behandelmethode gezien als 'de sleutel tot' en als basis voor de verdere ontwikkeling. 

Het hoofddoel van ITGG is dat door deze geprotocolleerde behandeling de behandelaar een gehechtheidsfiguur voor het kind/de volwassene wordt. In de loop van de therapie zal de cliënt zich veilig gaan voelen bij de behandelaar. Een veilige relatie tussen cliënt en behandelaar biedt een buffer tijdens stress en draagt bij tot emotie-regulatie. Na verloop van tijd verminderen bovendien de gedragsproblemen of zijn deze zelfs niet meer aanwezig. Door de gehechtheidsrelatie met de begeleider kan de cliënt andere gehechtheidsrelaties aangaan.

Auteurs: Paula Sterkenburg en Veerle Andries

Bestel dit boek