Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Het zien van een kind

In haar rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Diagnostiek van het slechtziende kind, gaat Mies van Genderen in op belangrijke aspecten van ‘het zien van een kind’.

Omslag van het boek Het zien van een kind

Dit boek bevat de tekst van de inaugurele rede van prof. dr. Mies van Genderen met waardevolle inzichten over diagnostiek en ondersteuning aan kinderen met zeldzame en complexe oogaandoeningen en het doorontwikkelen van de bijbehorende expertise. Van Genderen aanvaardde in april 2018 haar ambt als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht op het vakgebied ‘Diagnostiek van het slechtziende kind’. 

Van Genderen legt uit hoe het oog zich ontwikkelt en wat de gevolgen zijn als er daarbij iets niet goed gaat. Onderzoek bij kinderen is een specialisme. Het vraagt om geavanceerde meetmethodes en een kindgerichte benadering in een op kinderen afgestemde omgeving. 

Ook heeft ze aandacht voor het kind achter de aandoening. Wat is er voor hem of haar allemaal wél mogelijk en welke hulp is daarbij nodig? En wat hebben toekomstige ontwikkelingen voor slechtziende kinderen in het algemeen in petto?

Van Genderen is oogarts en geeft leiding aan het Diagnostisch Centrum voor Visuele Aandoeningen van Bartiméus. 

Auteur: Mies van Genderen

Bestel dit boek