Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Ik en jij

Sociale competentietraining voor blinde en slechtziende kinderen tussen de 10 en 15 jaar.

Twee meisjes kijken lachend naar elkaar

De ervaring leert dat niet alle kinderen met een visuele beperking zo maar opgroeien tot competente en weerbare volwassenen. De visuele beperking is een risicofactor voor de sociale en emotionele ontwikkeling.

Voor de groep slechtziende en blinde kinderen tussen de 10 en ongeveer 15 jaar, functionerend op moeilijk lerend of op zeer moeilijk lerend niveau is de afgelopen jaren een competentietraining ontwikkeld waarbij werkvormen en materialen zijn afgestemd op de visuele en verstandelijke beperking. Deze training beoogt het vergroten van de emotionele veerkracht, sociale competentiebeleving, probleemoplossend vermogen en weerbaarheid. De kinderen leren hun emoties beter te uiten en ontwikkelen een meer zelfbewuste manier van reageren in sociale situaties.

Auteurs: Marie-Louise Straus, gz-psycholoog en Floor Jurriëns, psychomotorisch therapeut.

Bestel dit boek