Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Individueel verhuisprofiel en verhuisplan

Ondersteunen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking bij verhuizen.

Omslag van het boek Individueel verhuisprofiel en verhuisplan

Verhuizen kan een stressvolle gebeurtenis zijn en een grote impact hebben op iemands leven. Om mensen met een verstandelijke en zintuiglijke beperking goed te kunnen ondersteunen bij een verhuizing, heeft het Bartiméus Expertisecentrum Doofblindheid het individueel verhuisprofiel en verhuisplan ontwikkeld. Dit boek bevat tips en richtlijnen voor de ondersteuning voor, tijdens en na de verhuizing. om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er is specifiek aandacht voor mensen met doofblindheid.

Het individuele karakter van dit boek maakt het toepasbaar voor een brede doelgroep. Het kan ingezet worden wanneer iemand verhuist binnen een organisatie, van de ene naar een andere organisatie, maar ook wanneer iemand van de thuissituatie naar een organisatie verhuist.

Dit boek geeft achtergrondinformatie over het maken van een persoonlijke profiel van degene die gaat verhuizen. Ook wordt er een individueel plan gemaakt met richtlijnen en afspraken over wat wanneer te doen en hoe, voor de verschillende fasen van de verhuizing.

Auteur: Marijse Pol, 2013

Bestel dit boek